img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-9-2021 09:30

Campagne 'Alleen Samen krijgen we corona onder controle'

25 september 2021 - Vandaag wordt een volgende grote stap gezet in het versoepelen van de coronamaatregelen, waaronder het loslaten van de verplichte 1,5 meter maatregel en de grootschalige inzet van het coronatoegangsbewijs. De Rijksoverheid start vandaag de campagne 'Alleen Samen' met als hoofdboodschap dat iedereen met het coronatoegangsbewijs elkaar veilig kan ontmoeten. Vooral op die plaatsen waar mensen een verhoogd risico lopen op besmetting, omdat het hier drukker wordt.

Waarom de volgende stap en het coronatoegangsbewijs?

Steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Vanaf zaterdag 25 september wordt daarom de verplichte anderhalve-meter-maatregel losgelaten. Bijna alle locaties kunnen dan ook meer mensen binnen laten. Daarmee wordt een flinke stap gezet in de richting van een samenleving zonder beperkende coronamaatregelen. Op bepaalde locaties neemt daarmee de drukte vanzelfsprekend toe. Als je langere tijd naast iemand zit of staat, stijgt daarmee ook het besmettingsrisico. 

Om dit besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en daarmee de veiligheid te verhogen, is er het coronatoegangsbewijs. Deze wordt gevraagd in de horeca en bij bezoek aan evenementen, sportwedstrijden en voorstellingen. Dit vraagt van iedereen een inspanning, tegelijkertijd geeft het een extra waarborg voor ieders veiligheid. Met het coronatoegangsbewijs kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. 

De basisregels blijven daarnaast nog steeds van belang: handen wassen, testen bij klachten en voldoende frisse lucht. Het advies tot afstand houden blijft ook nog steeds in stand.

Onderzoek onder de bevolking

De campagne komt, onder andere, tot stand aan de hand van onderzoeken onder de Nederlandse bevolking. Uit het meest recente onderzoek blijkt dat het loslaten van de verplichte 1,5 meter deels positief wordt ervaren, maar ook tot scepsis leidt. Het gevoel dat men hierover heeft, is uiteenlopend. Bij een deel leeft het idee dat de 1,5 meter toch al niet meer werd nageleefd, maar er zijn ook mensen die het prettig vinden dat deze regel er was. Sommigen vinden het spannend en onwenselijk, dat de verplichting op de 1,5 meter er nu af gaat. Ook de meningen over de invoering van het coronatoegangsbewijs zijn verdeeld. Lees meer over deze resultaten in het meest recente onderzoek.

250921/HvL

Wellicht interessant