img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-10-2021 12:05

One small step for a teacher, but a giant leap for a student... bij BC Broekhin

Roermond - 17 oktober 2021 - In het voortgezet onderwijs kun je het verplichte profielwerkstuk zien als de meesterproef. Hierin kunnen leerlingen laten zien wat ze in al die jaren geleerd hebben. De leerlingen kiezen een eigen onderwerp en de meeste leerlingen maken, na onderzoek, een verslag van hun bevindingen. Maar niet bij BC Broekhin... hier gaan vijf leerlingen van 6 VWO een stap verder... een 72 uur durende simulatie van een ruimtemissie naar aanleiding van een college sterrenkunde. Een verslag: 

img

Alles begon met een college sterrenkunde voor het vak Algemene Wetenschappen op een van de scholen van de Stiching Onderwijs Midden-Limburg. Na aanleiding hiervan heeft een groepje van vijf leerlingen die op 6 vwo van BC Broekhin zitten het wilde plan opgepakt om een 72 uur durende ruimtemissie te simuleren. drie leerlingen bevinden zich in de ruimtecapsule en twee leerlingen vormen de groundcontrol-crew.

De ruimtecapsule (een caravan) waar de leerlingen 72 uur in verblijven heeft een oppervlak van negen m2 en is voorzien van beperkte voorzieningen. Er is geen internet aan boord van de capsule.

Gedurende de missie voeren de leerlingen, dag en nacht, zo'n 30 opdrachten uit, deels gepland en deels op basis van toevalligheden. De Groundcontrol-crew ontvangt deze opdrachten via internet en moet via walkie-talkies instructies geven aan de leerlingen in de capsule. Deze opdrachten bevatten een scala aan natuurkundige, biologische, sociale en psychologische experimenten.  

De gehele missie heeft vele uren voorbereidingstijd voor de leerlingen gekost, die hun hele verblijf in de capsule en in de groundcontrolroom zélf moesten plannen, onderzoeken en organiseren. Hierbij kwamen thema's als voedselvoorraad, energievoorziening, hygiënemaatregelen en dergelijke aan de orde. 

Op vrijdag 15 oktober 2021 om 12.00 uur is de missie gestart en op maandagochtend 18 oktober om 9.30 uur de 'return-procedure' in gang gezet, zodat exact 72 na start van de missie voor wat dit profielwerkstuk betreft de conclusie kan zijn: "Mission Completed"! 
 
Frank Neiss, de begeleidende leraar: "Dit was met afstand het meest spectaculaire profielwerkstuk dat ik óóit begeleid heb. En met afstand het profielwerkstuk waarbij de leerlingen het meest, vooral over zichzelf, geleerd hebben." 
 
De gehele operatie vindt plaats bij de begeleidende leraar thuis.

Foto's BC Broekhin
171021/HvL

Tags