img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

23-11-2021 20:03

Weekrapport corona - grootste stijging bij kinderen tot 12 jaar

23 november 2021 - In de afgelopen week zijn er 19% meer nieuwe patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Op de IC werden 26% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen. Er kwamen 13% meer mensen naar de testlocaties van de GGD. Er zijn 39% meer mensen met een positieve coronatestuitslag gemeld dan in de week ervoor. De grootste stijging is te zien in het aantal meldingen van kinderen tot en met 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal meldingen. Het reproductiegetal is gelijk gebleven op 1,21.

img

Positieve testen

In de afgelopen week kregen 153.957 mensen een positieve testuitslag. Dat is 39% meer dan de week ervoor, toen 110.558 mensen een positieve testuitslag kregen. Het aantal positieve testen per 100.000 inwoners steeg van 628 naar 862. De afgelopen week lieten 629.349 mensen zich testen bij de GGD. Dat is 13% meer dan de week ervoor, toen waren het er 554.588. Het percentage positieve testen in de GGD-teststraten is gestegen van 19,6% naar 22,2% (dit is inclusief testen na een positieve zelftest).

In de volgende veiligheidsregio’s werden de meeste positieve testuitslagen gemeld per 100.000 inwoners: Limburg-Zuid 1.240 meldingen, Zuid-Holland-Zuid 1.108 meldingen, Zeeland 1.088 meldingen, Limburg-Noord 1.030 meldingen en Gelderland-Midden 990 meldingen.

Meeste meldingen onder kinderen

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal coronameldingen toe. De meeste positieve testen per 100.000 inwoners zien we onder kinderen tot en met 12 jaar, namelijk 1.275 per 100.000 inwoners. Bij kinderen tussen 7 en 11 jaar zijn de aantallen meldingen per 100.000 inwoners het hoogst. In vergelijking met de leeftijdsgroep 7 tot en met 11 jaar, is onder 12 tot en met 19 jarigen het aantal meldingen per 100.000 aanzienlijk lager. Dat verschil zal deels komen doordat kinderen onder de leeftijd van 12 niet gevaccineerd zijn en zonder beperkingen met elkaar contact hebben. Ruim 60% van kinderen van 12 tot en met 17 jaar is volledig gevaccineerd.

Ziekenhuis- en IC-opnames

Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis werd opgenomen steeg met 19% van 1.545 naar 1.833 mensen. 46% van alle opnames in de afgelopen week, bijna de helft van de COVID-19-patiënten, is tussen de 60 en 79 jaar. Op de IC werden 26% meer nieuwe COVID-19-patiënten opgenomen dan de week ervoor: 289 mensen in de afgelopen week, waar dat een week eerder 229 mensen waren. 58% van alle nieuwe IC-opnames zijn patiënten tussen de 60 en 79 jaar. 33% van de patiënten op de IC waren tussen de 40 en 59 jaar.

De ziekenhuisopnames verschillen per regio. In de afgelopen week werden, in vergelijking met het aantal inwoners in de regio, de meeste patiënten met COVID-19 opgenomen in ziekenhuizen in de regio’s Limburg-Zuid, Limburg-Noord, Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Fryslân.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19

De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Op 18 november publiceerde het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zijn ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte te vinden.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal is gelijk gebleven op 1,21. Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 121 nieuwe personen besmetten.

Bron Rijksoverheid

Wellicht interessant