img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-12-2021 04:58

D’n Uul Roermond schuift geplande activiteiten door richting februari

Roermond - 21 december 2021 - Sjtadsvastelaovesvereniging D’n Uul heeft besloten om de in de eerste weken van 2022 geplande activiteiten, door te schuiven richting februari. Het is gezien de Vastelaovend-kalender van 2022 nog niet nodig om nu al activiteiten definitief af te gelasten. Medio januari is er weer overleg en besluitvorming op basis van dan geldende voorschriften en maatschappelijke inzichten over het coronavirus. "De Vastelaovend met creatieve invulling blijven uitdragen binnen de geldende regelgeving."

img

Dit betekent dat de ‘Nach van de nuje Sjtadsprins’, de ‘Middaag van de nuje Sjtadsjeugprins’ en de ‘Primäör van ’t Zjwetskammezaol’ doorgeschoven worden richting de eerste weekenden in februari. D’n Uul wil zo recht doen aan de verenigingsdoelstelling om het cultuurgoed Vastelaovend toch zoveel als mogelijk, uit te dragen. Uiteraard wel binnen de regelgeving en bezien vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Vastelaovend is meer dan grote evenementen en het Vastelaovendgevoel zit in de haarvaten van de Limburgse samenleving. D’n Uul vindt het daarom ook haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier zeker in moeilijke tijden, invulling aan te geven. En als het lastig wordt, juist met veerkracht en creativiteit!

Het Dagelijks Bestuur is momenteel samen met diverse commissies en externe partners volop in overleg om te bezien hoe deze activiteiten begin februari georganiseerd zouden kunnen worden. In 2021 is al ervaring opgedaan om activiteiten op een creatieve wijze anders te organiseren; dit krijgt in 2022 zeker opvolging.

D’n Uul heeft in 2021 bewezen dat het tonen van veerkracht en creativiteit in de genen zit. Ook nu wordt hier invulling aan gegeven en zo handelt D’n Uul behalve volgens de verenigingsdoelstellingen, ook volgens het jaormotto 2022: “Vaerkrachtig veuroet!”.

211221/HvL

Wellicht interessant