img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-12-2021 11:50

Extra aandacht voor veiligheid in Roertunnel en Tunnel Swalmen

Roermond/Swalmen - 30 december 2021 - Rijkswaterstaat spant zich momenteel maximaal in om de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) veilig toegankelijk te houden. Een deel van het  snelheidsdiscriminatiesysteem (SDS) dat onder andere snelheidsonderschrijdingen, stilstaande voertuigen en spookrijders detecteert, is aan het einde van zijn levensduur en cruciale reserveonderdelen zijn niet meer leverbaar. Dit kan consequenties hebben voor de veiligheid in de tunnels.

img

In goed overleg met de gemeente Roermond werkt Rijkswaterstaat momenteel aan een oplossing.  

Rijkswaterstaat spant zich maximaal in om de tunnel veilig toegankelijk te houden. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de onderdelen van het SDS te kopiëren.

Daarnaast kijkt Rijkswaterstaat naar de bouw van een tijdelijk systeem.

Tot slot wordt bekeken of de tunnel bij problemen met het SDS open kan blijven door het nemen van maatregelen zoals een snelheidsbeperking of het sluiten van een rijbaan.

Het SDS van de Roertunnel en de Tunnel Swalmen (A73) staan op de planning om in 2023 vervangen te worden. 

Foto Leon van Lier
301221/HvL

Wellicht interessant