img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-4-2022 09:30

Bezinning op het woord - 5e zondag van de veertigdagentijd

Roermond - 3 april 2022 - Door omstandigheden is er tot nader bericht geen 'Evangelielezing' van stichting Axideo. Tot dan kunt u bij DeltaLimburg.nl elke zondagochtend de inleidende tekst bij de liturgie lezen, uit 'Bezinning op het Woord' van het Bisdom Roermond. Vandaag de inleidende tekst bij de liturgie van deze 5e zondag van de veertigdagentijd:  

img

Liturgie

1e lezing: Jes.43,16-21
2e lezing: Fil.3,8-14 
Evangelie: Joh.8,1-11 

Wie niet?

Waartoe zijn wij op aarde? De Kerk geeft al eeuwen lang het volgende antwoord: “Wij zijn op aarde om God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te worden.” En hoe worden wij gelukkig? Door te leven als beeld van God. Wij worden immers niet alleen kinderen van God genoemd; wij zijn het ook. Welnu zegt Jezus: “Gij zijt mijn vrienden als gij de geboden onderhoudt.” En dat betekent onder andere: “Wie zijn kruis niet opneemt en Mij volgt, kan mijn leerling niet zijn.”

Iedereen klaagt over het toenemen van de criminaliteit, er moet harder opgetreden worden. maar tegelijkertijd wil niemand iets van zijn eigen vrijheid inleveren. ‘Het moet kunnen’ is een wijd verspreide wapenspreuk. Wij eisen een hardere aanpak van de criminaliteit maar tegelijkertijd willen wij de verantwoordelijkheid of zelfs schuld alleen bij anderen leggen.

Jezus wordt niet zelden ingezet in deze discussie om eigen standpunten te verdedigen. Velen zien Jezus zelfs als een voorstander van het gedoogbeleid. Zo ook rond het evangelie van vandaag. Een vrouw wordt betrapt op overspel, en zij gaat bij Jezus vrijuit. En inderdaad, er staat letterlijk: "Ook Ik veroordeel u niet; ga heen.." Maar Jezus voegt nog iets toe: "…ga heen en zondig voortaan niet meer." De overspelige vrouw wordt dus niet zomaar vrijgesproken, zij krijgt van Jezus een opdracht mee: doe het voortaan anders.

Twee dingen houdt ons Jezus vandaag voor ogen. Allereerst: wie is zonder zonden? Niemand. En daarbij aansluitend: "Ook Ik veroordeel U niet, maar zondig voortaan niet meer." Jezus vergeeft en geneest, dat is de boodschap van vandaag. Deze boodschap van de Heer werpt ook een licht op het enthousiasme van Paulus, dat wij zojuist mochten beluisteren: "Ik beschouw alles als verlies, want mijn Heer Jezus Christus kennen gaat alles te boven." Dat is nogal een mond vol: "Om Christus heb ik alles prijsgegeven, om Hem beschouw ik alles als afval." En waarom? "Ik heb geen eigen gerechtigheid op grond van de wet; mijn gerechtigheid komt door het geloof in Christus."

Duidelijk wordt dus vandaag: ik ben niet vrij wanneer ik het kwaad op anderen afschuif. Neen, zegt Paulus, onze rechtvaardiging kan alleen uit Christus voortkomen. Wat betekent dit? De apostel gaat nog verder. "Ik wil de kracht van zijn opstanding gewaar worden en de gemeenschap met zijn lijden." Paulus zoekt het antwoord op de vraag rond het kwaad in de dood en verrijzenis van Christus. Daar ligt de wortel, ook voor onze overwinning op het kwaad.

"Ik wil steeds meer op Jezus lijken in zijn sterven om eens te mogen komen tot de wederopstanding uit de dood." Dat is de therapie die Paulus ons vandaag aanreikt. Wij hoeven zonde en schuld niet langer weg te stoppen of alleen op anderen te verhalen. Christus heeft het kwaad reeds overwonnen. En tegelijkertijd behoeft ook niets goedgepraat: uit kracht van Christus is een leven van bekering en gerechtigheid niet langer utopie. "Neen, vrienden, ik beeld mij niet in er al te zijn. Alleen dit; ik vergeet wat achter mij ligt, ik storm af op het doel; de prijs van Gods heerlijke roeping.”

Meer informatie over Bezinning op het Woord.

030422/HvL

Wellicht interessant