img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-11-2022 10:30

Axideo - Allerheiligen 2022

Limburg - 1 november 2022 - Vandaag wordt in de katholieke kerk het feest van Allerheiligen gevierd. Op deze dag herdenkt de kerk álle heiligen die in de loop der eeuwen geleefd hebben en letterlijk een voorbeeld voor ons zijn geworden. Het Evangelie voor Allerheiligen is ingesproken door pastoor Irec Crasborn vanuit Swalmen.

Elke zondagochtend en op Christelijke feestdagen kunt u bij DeltaLimburg.nl kijken naar een korte evangelische boodschap ter overdenking van Stichting Axideo.

Over Stichting Axideo

De doelstelling en intentie van deze stichting gaat uit van de boodschap voor de 35ste Wereldcommunicatiedag op 27 mei 2001 van Paus Johannes Paulus II: "Verkondig het vanaf de daken: het evangelie in het tijdperk van de wereldwijde communicatie.

"Als we vooruitkijken zien we behoorlijke vergrijzing van de bevolking. In de nabije toekomst zullen steeds meer mensen niet meer in staat zijn een H.Mis op de normale manier bij te wonen. Wij hopen ook dan in een behoefte te kunnen voorzien."

Aan deze serie reportages werken de bisschop, pastoor-dekens en nagenoeg alle priesters uit het Bisdom Roermond mee.  

Reportage: Stichting Axideo 
011122/HvL

Tags