img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-12-2022 17:26

Nieuwe start voor MFC De Postkoets in Horn

Horn - 15 december 2022 - Vrijwilligers uit de gemeente Leudal hebben zich opgeworpen om samen het nieuwe stichtingsbestuur van MFC De Postkoets te vormen. Dit met het doel om de publieke taak van het gemeenschapshuis in Horn voor haar inwoners en verenigingen te kunnen blijven voortzetten. Het nieuwe bestuur heeft financiële hulp gevraagd aan de gemeente Leudal. Het college is voornemens deze lening te verstrekken. De raad kan tot 27 december reageren, alvorens de lening wel of niet verstrekt wordt.

img

Om succesvol door te kunnen starten, moet het stichtingsbestuur over een basisinventaris kunnen beschikken. Om dit te financieren heeft ze hulp gevraagd aan de gemeente Leudal.

Wethouder Heleen Wijers-Van der Linden: “Het huidige gemeenschapshuis MFC De Postkoets heeft een belangrijke lokale functie voor de gemeenschap van Horn en omstreken. Door afspraken uit het verleden is er nu een situatie ontstaan waardoor MFC De Postkoets geen exploitant heeft sinds eind 2021 en niet meer kan beschikken over een inventaris. Dankzij de inzet van vrijwilligers is er nu een nieuw bestuur dat de basisinventaris deels met eigen middelen, deels met externe fondsen en deels met subsidie wenst te financieren. Dat het nieuwe stichtingsbestuur het initiatief heeft genomen om het gemeenschapshuis door te starten vind ik als wethouder een hele goede ontwikkeling.”

Over het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur werkt met een open bestuur waarin de vertegenwoordiging van de gebruikers verankerd is alsmede een open en transparante bedrijfsvoering. Daarnaast kiest het stichtingsbestuur ervoor dat het basisinventaris eigendom is én blijft van de stichting.Tenslotte zal de werving van een commerciële exploitant voor een contractduur van vijf jaar zijn met optie om te verlengen. 

Wensen en bedenkingen raad

Het stichtingsbestuur heeft voor het behoud van De Postkoets een geldlening gevraagd bij de gemeente Leudal. Het college is voornemens deze lening te verstrekken ter uitvoering van de publieke taak om het gemeenschapshuis in Horn te behouden voor haar inwoners en verenigingen.

Alvorens dit voornemen uitgevoerd kan worden, wordt de raad in de gelegenheid gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen inzake het verstrekken van leningen en garanties.

De raad kan tot 27 december 2022 reageren, alvorens de lening wel of niet verstrekt wordt. 

Foto Helian van Lier|DeltaLimburg.nl
151222/HvL

Wellicht interessant