img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Profielschets nieuwe burgemeester Leudal bekend
19-1-2019 14:45

Heythuysen - Op 8 januari 2019 stelde de gemeenteraad de profielschets voor de nieuwe burgemeester definitief vast. Voorzitter Ria Teluij overhandigde de profielschets aan Gouverneur Theo Bovens. Daadkrachtig samen bouwen aan de toekomst van Leudal. Dat is waar een burgemeester voor moet staan in Leudal. 

Kandidatenlijst Waterschaps- en Provinciale verkiezingen 2019
16-1-2019 14:40

Op 20 maart 2019 zijn de Waterschapsverkiezingen en de verkiezingen voor Provinciale Staten, deze worden eenmaal in de vier jaar gehouden en vinden tegelijkertijd plaats. Maandag 4 februari 2019 is de dag van de kandidaatstelling. Op deze dag kunnen kandidatenlijsten voor de Provinciale Staten en voor het bestuur van het Waterschap worden ingeleverd. Alle stemgerechtigden ontvangen voor 20 maart twee stempassen en twee kandidatenlijsten: één voor de waterschappen en één voor Provinciale Staten. 

Commissievergadering Sociaal gemeente Leudal - januari
16-1-2019 12:15

Heythuysen - De Commissie Sociaal vergadert op maandag 21 januari 2019, aanvang 19.30 uur. Voor deze vergadering is het als burger mogelijk in te spreken over een van de agendapunten. Dit kan voorafgaand aan de commissievergadering bij de commissiegriffier per email via raadsgriffie@leudal.nl of telefonisch via 0475-859000. Een inspreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Inspreekrecht over raadsvoorstellen kan als burger alleen in de commissievergaderingen, niet ook in de raadsvergaderingen.

Openbare vergadering raadscommissie Maasgouw - januari
11-1-2019 09:00

Maasbracht - Op dinsdag 15 januari 2019, aanvang 19.30 uur, vindt in het gemeentehuis in Maasbracht de vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar, iedereen kan aanwezig zijn en op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor kan men zich opgeven vóór 14 januari, 14.00 uur per email griffie@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852803.

Raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester op 8 januari
7-1-2019 10:00

Heythuysen - Tijdens de extra raadsvergadering in Leudal op 8 januari, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, zal ook gouverneur Theo Bovens aanwezig zijn. Op de agenda staat de definitieve vaststelling van de profielschets waaraan de opvolger van burgemeester Arno Verhoeven moet voldoen. Burgemeester Verhoeven gaat in september 2019 met pensioen.