img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Roermond, Leudal en Maasgouw.

Nieuws
Commissievergadering Sociaal gemeente Leudal - januari
16-1-2019 12:15

Heythuysen - De Commissie Sociaal vergadert op maandag 21 januari 2019, aanvang 19.30 uur. Voor deze vergadering is het als burger mogelijk in te spreken over een van de agendapunten. Dit kan voorafgaand aan de commissievergadering bij de commissiegriffier per email via raadsgriffie@leudal.nl of telefonisch via 0475-859000. Een inspreker krijgt maximaal 5 minuten het woord. Inspreekrecht over raadsvoorstellen kan als burger alleen in de commissievergaderingen, niet ook in de raadsvergaderingen.

Openbare vergadering raadscommissie Maasgouw - januari
11-1-2019 09:00

Maasbracht - Op dinsdag 15 januari 2019, aanvang 19.30 uur, vindt in het gemeentehuis in Maasbracht de vergadering van de raadscommissie plaats. De commissievergadering is openbaar, iedereen kan aanwezig zijn en op aanvraag gebruik maken van spreekrecht. Spreekrecht kan alleen over onderwerpen die op de agenda staan. Hiervoor kan men zich opgeven vóór 14 januari, 14.00 uur per email griffie@gemeentemaasgouw.nl of telefonisch via 0475-852803.

Raadsvergadering profielschets nieuwe burgemeester op 8 januari
7-1-2019 10:00

Heythuysen - Tijdens de extra raadsvergadering in Leudal op 8 januari, aanvang 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, zal ook gouverneur Theo Bovens aanwezig zijn. Op de agenda staat de definitieve vaststelling van de profielschets waaraan de opvolger van burgemeester Arno Verhoeven moet voldoen. Burgemeester Verhoeven gaat in september 2019 met pensioen.   

D66 Leudal wil bemiddelen in verstoorde relatie politieke partijen
21-12-2018 12:15

Leudal - D66 Leudal laat in een persbericht weten het bijzonder spijtig te vinden dat de verhoudingen in de gemeenteraad verstoord zijn. Volgens de politieke partij hoort het belang van de Leudalse inwoners voorop te staan.  D66 heeft daarom voorgesteld dat de fractievoorzitters van alle partijen met elkaar in gesprek gaan. Ze zijn ervan overtuigd dat een goed gesprek met alle partijen tot een oplossing kan leiden. Bij de laatste gemeenteraadsvergadering leidde de kwestie rond Landgoed Leudal ertoe dat de gehele oppositie tijdens de vergadering de raadszaal verliet.