img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

7-3-2023 14:03

Wat kunt u doen als uw WOZ-waarde niet klopt?

Limburg - 7 maart 2023 - U heeft het jaarlijkse aanslagbiljet voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen ontvangen. Per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid. U ontvangt deze aanslag van BsGW, in opdracht van uw gemeente. Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? Lees dan verder.

img

BsGW

Twijfelt u of de WOZ-waarde van uw pand wel juist is? Of vindt u deze te hoog of te laag? U wordt dan aangeraden contact op te nemen met het BsGW, de instantie waarvan u ook de aanslag heeft ontvangen.

Telefonisch reageren

De medewerkers van BsGW kunnen u telefonisch uitleggen hoe de WOZ-waarde berekend is. En samen met u bekijken of deze waarde wel juist is. Blijkt de WOZ-waarde te hoog? Dan wordt deze voor u aangepast. U ontvangt een schriftelijke bevestiging en een aanpassing van het aanslagbedrag.

BsGW is bereikbaar via het telefoonnummer 088-8420420 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Digitaal bezwaar maken

Komt u telefonisch niet tot een oplossing? Dan kunt u digitaal bezwaar maken tegen de hoogte van de WOZ-waarde. Op Mijn BsGW maakt u eenvoudig digitaal bezwaar. U kunt hier stapsgewijs motiveren waarom de WOZ-waarde volgens u niet juist is. U bekijkt hier ook het taxatieverslag van uw woning.

Op deze webpagina van BsGW kunt digitaal bezwaar maken.

Schriftelijk bezwaar maken

U kunt uw bezwaarschrift ook per post opsturen naar BsGW, Postbus 1271, 6040 KG  Roermond. Vermeld in uw bezwaarschrift het aanslagnummer en het pand waartegen u bezwaar maakt. Geef daarnaast aan waarom u vindt dat de WOZ-waarde niet juist is.

Stockfoto
070323/HvL

Wellicht interessant