img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-1-2022 18:00

Sterke stijging WOZ-waarden voor 2022

Roermond - 21 januari 2022 - De Waarderingskamer heeft ingestemd met het bekend maken van de WOZ-waarden voor 2022 voor inwoners en bedrijven. De WOZ-waarden worden getaxeerd naar de feitelijke waarde op 1 januari 2021. De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd. Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de WOZ-waarde gestegen. De belastingaanslagen worden in februari verstuurd. 

img

Met deze instemming geeft de Waarderingskamer aan dat de nieuwe WOZ-waarden door BsGW voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. De Waarderingskamer controleert elk jaar of de belastingsamenwerking en gemeenten taxaties van onroerende zaken zoals huizen goed uitvoeren.

Sterke stijging WOZ-waarde

De WOZ-waarde van huizen is belangrijk voor huizenbezitters, omdat de hoogte van een aantal belastingen hierop wordt gebaseerd. Doordat de huizenprijzen afgelopen jaar opnieuw hard zijn gestegen, is ook de WOZ-waarde gestegen. Verhoging van de WOZ-waarde kan ook door nieuwbouw of verbouw of niet eerder goed geregistreerde bijgebouwen.

Ook kan het zijn dat een hogere WOZ-waarde op het aanslagbiljet staat, doordat objectkenmerken van het pand zijn veranderd. Objectkenmerken zijn bijvoorbeeld het type van de woning, de grootte, de inhoud, ligging, onderhoud van de woning.

Niet eens met WOZ Waarde? 

BsGW roept inwoners die menen dat hun WOZ-waarde te hoog is vastgesteld op om niet direct bezwaar te maken maar eerst contact op te nemen met BsGW. BsGW-taxateurs geven graag toelichting en beoordelen kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Bezwaar maken is dan vaak niet meer nodig, hetgeen veel tijd bespaart en onnodige kosten voorkomt.

210122/HvL

 

Wellicht interessant