img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-6-2023 10:30

Gemeentearchieven blijven behouden voor Midden-Limburg

Roermond/Weert - 1 juni 2023 - Gemeente Roermond en gemeente Weert gaan samenwerken voor het archiefbeheer van de Midden-Limburgse gemeenten. Een deel van de archieven wordt nu in de beschikbare ruimte van de archiefbeheerplaats in Weert geplaatst. Wethouder Suzanne Winters van gemeente Weert en wethouder Jos van Rey van gemeente Roermond tekenden op 31 mei de samenwerkingsovereenkomst. Hiermee worden de archieven behouden voor Midden-Limburg.

img

Opslag van archieven voor Midden-Limburg 

In Roermond zijn al sinds 2006 de archieven van de gemeenten Leudal en Roerdalen opgeslagen. Vorig jaar is er een aanbesteding geweest voor de opslag en dienstverlening van de archieven van de MER-gemeenten (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen), die door Roermond is binnengehaald. Hiermee werden de archieven behouden voor Midden-Limburg.

In Roermond kunnen echter niet alle archieven geplaatst worden. De archieven van de gemeente Maasgouw worden daarom in de beschikbare ruimte van de archiefbewaarplaats in Weert geplaatst. Er staan nu 612,5 strekkende meter archieven in Weert opgeslagen. 

Samenwerking biedt mogelijkheden

Weert en Roermond kunnen samen de Midden-Limburgse gemeenten bedienen op archiefgebied. Denk hierbij aan de opslag van archieven en dienstverlening vanuit de twee studiezalen in Roermond en Weert. Ook kunnen gezamenlijke projecten worden uitgevoerd op het gebied van de digitalisering, de vergroting van publieksbereik en historische exposities. 

De intensievere samenwerking tussen de twee archiefdiensten moet zorgen voor een krachtenbundeling. Hierdoor kan efficiënter omgegaan worden met de inzet van mensen en middelen en de transitie gemaakt kan worden van een analoge naar een digitale dienstverlening. 

Foto gemeente Roermond
010623/HvL

Wellicht interessant