img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-8-2023 13:14

Dorpsraad Grathem wil verjongen en organiseert brainstormsessie

Grathem - 25 augustus 2023 - De Dorpsraad Grathem is aan verjonging toe en wil graag in contact komen met potentiële kandidaten voor bestuur of werkgroep. Daartoe wordt op maandag 18 september van 20.00 tot 21.00 uur in Meeting Point De Nassaurie een brainstormsessie georganiseerd voor iedereen die interesse heeft om zijn/haar steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in Grathem. Iedereen is van harte welkom, aanmelden is niet nodig.  

img

Over de Dorpsraad Grathem

Een aantal inwoners van Grathem heeft in 2006 het initiatief genomen om te komen tot een dorpsraad voor Grathem. De reden voor het oprichten van een dorpsraad was de gemeentelijke herindeling in Midden-Limburg waar 16 dorpskernen samengingen in de nieuw te vormen gemeente Leudal.

Doelen

- het in stand houden en daar waar mogelijk bevorderen van een goede woon-, werk- en leefsituatie in Grathem en het daarbij behorende buitengebied;

- het in samenspraak met de inwoners formuleren en behartigen van de belangen van de inwoners;

- toezien, bewaken en verbeteren van de leefbaarheid van het dorp.

- het geven van advies aan de bewoners van het dorp.

Taken

- Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Vacatures 

Het bestuur verwacht van de nieuwe bestuursleden, dat ze hun voelhorens uitsteken en datgene wat er leeft onder de bewoners bespreekbaar maken in het bestuur, zodat de doelen gerealiseerd kunnen worden. Het bestuur heeft thans het gevoel, dat vooral de leeftijdsgroep 20- tot 50-jarigen meer betrokken dient te worden bij het functioneren van de Dorpsraad.

Het bestuur van de Dorpsraad komt eenmaal per maand (behoudens de vakantieperiode) bij elkaar om te vergaderen. Reken op een 3-tal uurtjes per maand exclusief de tijd nodig om de initiatieven van de werkgroepen, die geheel zelfstandig functioneren, daar waar nodig te ondersteunen.

Activiteiten

De dorpsraad Grathem ondersteunt naast de activiteiten van de werkgroepen ook initiatieven zoals het Huiskamerproject en de "Week van de Goede Doelen". Alle werkgroepen doen hun uiterste best om hun steentje bij te dragen aan de leefbaarheid in Grathem. Zo zijn er momenteel gelukkig weer activiteiten m.b.t. woningbouw. Ook heeft de Dorpsraad zich sterk gemaakt voor behoud van de BMV met als resultaat een stichtingsbestuur met veel energie voor voortzetting van Meeting Point De Nassaurie.

Wat is er te doen in Midden-Limburg?

Op www.deltalimburg.nl/agenda zijn nog veel meer activiteiten te vinden in onze regio!

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
250823/HvL

Wellicht interessant