img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-11-2023 18:13

Extinction Rebellion demonstreert bij Waterschap Limburg in Roermond tegen giflozingen Chemelot in Maas

Roermond - 27 november 2023 - Woensdagmiddag 29 november zal Extinction Rebellion (XR) opnieuw aanwezig zijn bij de Algemene Bestuursvergadering van het Waterschap Limburg om te demonstreren tegen de giflozingen van Chemelot in de Maas, net als op 27 september jl. Er wordt buiten gestart met een demonstratie, waar een van de rebellen een speech zal geven. Tijdens de vergadering zal een aantal rebellen inspreken en is er eenspecial guest’. 

Verklaring Extinction Rebellion:

"Chemelot mag onze Maas nog steeds vervuilen met grote hoeveelheden chemische troep: jaarlijks meer dan 14 ton microplastics, en 661 verschillende chemische stoffen, waaronder zware metalen en een paar honderd opkomende stoffen waarvan niet bekend is welke gevolgen ze hebben op mens en milieu. Veel stoffen kunnen gefilterd worden, maar Chemelot zal hier nooit in investeren zolang deze stoffen zonder enige consequentie geloosd mogen worden. Vervolgens worden die stoffen er een aantal kilometer verderop weer uitgefilterd door drinkwaterbedrijven op kosten van de burger.  

Wij hebben tijdens onze vorige demonstratie de volgende eisen overhandigd aan het waterschap Limburg:

 o Bescherm ons drinkwater

 o Verbied de schadelijke lozingen van Chemelot in de Ur en de Maas

 o Garandeer adequate handhaving

 o Hanteer het voorzorgsprincipe

 o Zorg dat de vervuiler betaalt en niet de burger

De reactie van het waterschap is tot nu toe zwaar teleurstellend: we hebben al heel veel stappen gezet en we kunnen niet meer dan dit’. Het voorzorgsprincipe wordt echter nog steeds volledig genegeerd en de vervuiler betaalt niet. Het beleid van het Waterschap Limburg ligt op ramkoers met een leefbare aarde in de toekomst. We moeten NU actie ondernemen om onze waterkwaliteit te verbeteren, er is geen tijd meer voor loze beloftes en doelbewuste vertraging.

Daarom zullen wij terugkomen: opnieuw, en opnieuw, en opnieuw. Tot het niet meer nodig is. 

Ook zijn wij samen met Milieudefensie een petitie gestart, omdat we vinden dat burgers zich moeten kunnen uitspreken tegen deze bizarre en totaal onverantwoordelijke giflozingen, die de gezondheid van mensen in gevaar brengen en onze natuur en mariene ecosystemen kapot maken."  

Extinction Rebellion (XR)

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. 
 

Foto's XR Maastricht (demonstratie 27 september 2023 bij Waterschap Limburg)
271123/HvL

Wellicht interessant