img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-10-2023 19:50

Geen verder onderzoek naar windturbines Meinwegplateau

Sint-Odiliënberg - 3 oktober 2023 - Het college van B&W van Roerdalen heeft vandaag, dinsdag 3 oktober, besloten geen verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van windturbines op het Meinwegplateau. Het college heeft vorige week met de gemeenteraad gesproken over een aantal dilemma’s bij het nemen van een besluit. De inzichten uit dit gesprek zijn sterk meegewogen bij het besluit dat het college vandaag heeft genomen.

img

Ecologisch onderzoek: windturbines niet kansrijk

Het college van B&W heeft de afgelopen periode in opdracht van de gemeenteraad de mogelijkheden voor windturbines op het Meinwegplateau onderzocht. De gemeente heeft samen met energiecoöperaties Duurzaam Roerdalen en EOS gesprekken gevoerd met onderzoeksbureau Waardenburg. Hierin werd duidelijk dat de kans klein is dat een vergunning wordt afgegeven voor het plaatsen van windturbines. Waardenburg adviseerde daarom om geen verder onderzoek te doen. Ook de Provincie Limburg, die de vergunning moet beoordelen, heeft aangegeven de bouw niet kansrijk te vinden.

In gesprek over dilemma’s

Om een goed besluit te kunnen nemen, wilde het college met de raad doorpraten over een aantal dilemma’s. Zo was er beperkte informatie over de kosten van windturbines. Ook de mogelijke inkomsten die windturbines kunnen opleveren, waren onzeker. Datzelfde geldt voor de gevolgen voor de duurzaamheidsdoelen van Roerdalen. Het kost tijd en geld om hier meer inzicht in te krijgen, terwijl de kans klein is dat een vergunning wordt afgegeven voor windturbines op het Meinwegplateau. Het gesprek tussen college en raad vond plaats op 27 september. Tussen het collegebesluit van 12 september en de raadsbijeenkomst van 27 september is er ook duidelijkheid gekomen over de financieel-economische cijfers. Bij het besluit van het college hebben deze de doorslag gegeven. De behoefte van het college om naast een ecologische afweging ook een financieel-economische afweging te kunnen maken, is daarmee vervuld. 

Voldoende onderzoek uitgevoerd

Dit alles zorgt ervoor dat verder onderzoek niet als zinvol wordt gezien. Daarmee meent het college de onderzoeksopdracht van de raad voldoende te hebben uitgevoerd. De gemeenteraad heeft eerder al besloten alleen het Meinwegplateau nog te onderzoeken als mogelijke locatie voor windturbines. Met het wegvallen van windenergie als energiebron, zal de gemeente nu kijken naar alternatieven. Deze worden onderdeel van de nieuwe koers voor duurzaamheid in Roerdalen.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
031023/HvL

Wellicht interessant