img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-11-2023 13:15

Gemeente Leudal - samen werken aan een leefbare toekomst voor Heibloem

Heibloem - 20 november 2023 - Leefbare kernen is een belangrijk speerpunt in de ambitie van de gemeente en voor inwoners van Leudal. Aan deze ambitie is in Heibloem uitvoering gegeven door een intensieve samenwerking tussen de gemeente Leudal, Dorpscoöperatie Heibloem Leefbaar en Duurzaam (HELD), Stichting bestuur Klokkestoel, verenigingen en inwoners van Heibloem en woningcorporatie Wonen Limburg. 

img

HELD heeft aangegeven dat er twee belangrijke wensen zijn om de leefbaarheid naar de toekomst te versterken: 

1. De exploitatie van een toekomstbestendige ontmoetingsplek in de kern

2. Het realiseren van woningbouw in de kern

Positieve ontwikkeling 

Wethouder Heleen Wijers: “In onze structurele aanpak voor gemeenschapshuizen en sport en- cultuuraccommodaties in Leudal hebben we onszelf ten doel gesteld dat het ontmoeten van mensen centraal moet staan in een kern. We hebben er dan ook voor gekozen om te praten over een ontmoetingsplek en onszelf ten doel gesteld in iedere kern een ontmoetingsplek te faciliteren gebaseerd op de lokale behoefte. Ieder dorp is tenslotte anders en dat vraagt om maatwerk. Dat Dorpscoöperatie HELD en Stichtingsbestuur de Klokkestoel hier zelf initiatief in hebben genomen is een positieve ontwikkeling.”

Sportpark de Beekkant

Het College van Leudal heeft in het kader van de gestelde ambities een belangrijk besluit genomen, namelijk om twee onderzoekslocaties te benoemen voor de kern Heibloem. Om te komen tot een toekomstbestendige ontmoetingsplek is besloten Sportpark de Beekkant als onderzoekslocatie aan te wijzen. Samen met de deelnemende partijen in Heibloem wordt toegewerkt naar een plan dat in het voorjaar 2024 wordt opgeleverd. 

De Klokkestoel

Wethouder Robert Martens: “Kijkend naar de wens om woningbouw te realiseren past dit in onze ambitie; woningbouw in alle kernen. Daarnaast hebben we als college in ons coalitieakkoord 2022-2026 vastgesteld dat er in de komende vier jaar beleidsruimte wordt geboden om 750 woningen te laten realiseren in alle dorpen in de gemeente Leudal. Om dit te kunnen realiseren werken we samen met Wonen Limburg aan het project Bouwen Kleine Kernen. De vrijkomende locatie van de Klokkestoel is als onderzoek locatie voor het project Bouwen Kleine Kernen aangewezen.” 

Belangrijke stap 

Samen met inwoners en partners zet de gemeente Leudal hiermee een belangrijke stap in de uitvoering van de ambities die ze zichzelf gesteld heeft voor de leefbaarheid in de kernen.

Foto Leon van Lier|DeltaLimburg.nl
201123/HvL

Wellicht interessant