img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-5-2024 16:00

Hoorzitting over voorgenomen sluiting Sint-Martinuskerk Beegden

Beegden - 13 mei 2024 - De toekomst van onze kerkgemeenschap is aan het veranderen. Dat vraagt pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen voor de toekomst. Het voornemen is om de parochiekerk Sint Martinus te Beegden aan de eredienst te onttrekken en deze een herbestemming te geven, mogelijk appartementen. Hiervoor wordt op zaterdag 1 juni een hoorzitting gehouden, waarbij de vicaris-generaal van het bisdom aanwezig zal zijn. Iedereen is van harte welkom.

img

Parochiefederatie Emmaüs heeft de parochianen van Beegden de volgende uitnodiging gestuurd: 

Beste parochianen,

De toekomst van onze kerkgemeenschap is aan het veranderen. Dat vraagt pijnlijke maar noodzakelijke beslissingen voor de toekomst.
 
Het voornemen is om de parochiekerk St.-Martinus te Beegden aan de eredienst te onttrekken en een herbestemming te geven. Wij denken aan appartementen. Hiervoor wordt een hoorzitting gehouden, waarbij de vicaris-generaal van het bisdom aanwezig zal zijn. Het kerkbestuur zal een toelichting geven over de noodzaak van de kerksluiting, mede op basis van kerkbezoek en kosten voor onderhoud en verzekering, met de waarborging van de pastorale zorg voor de St.-Martinusparochie in Beegden.
 
Parochianen kunnen vragen stellen tijdens deze bijeenkomst. Het zal hierbij niet gaan over de plannen voor de herbestemming zelf. 

Mede op basis van het verslag van deze bijeenkomst zal de nieuwe bisschop een beslissing nemen.
 
De hoorzitting zal op zaterdag 1 juni 2024 gehouden worden in de parochiekerk te Beegden. Aanvang 15.00 uur.

Foto DeltaLimburg.nl 
130524/HvL

Wellicht interessant