img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-9-2019 12:41

Eén borstexpertisecentrum voor VieCuri en Laurentius

Patiënten uit Noord- en Midden-Limburg krijgen bij VieCuri en het Laurentius Ziekenhuis Roermond voortaan zorg vanuit één Borstexpertiseteam. De ziekenhuizen hebben hun krachten gebundeld en dat maakt de zorg beter en efficiënter: kortere wachttijden, alle onderzoek op één dag en één operatie waarin én de tumor wordt weggehaald én de borst wordt gereconstrueerd. Het Borstexpertisecentrum loopt hiermee voorop in Nederland. 

img

Door goed naar patiëntervaringen te luisteren hebben de samenwerkende medisch specialisten de zorg voor de patiënt met (verdenking van) borstkanker in de regio Noord- en Midden-Limburg verder geoptimaliseerd. Het centrale uitgangspunt van VieCuri en Laurentius blijft hierbij dat de patiënt zoveel mogelijk zelf de regie voert.

Patiënten kunnen voor het volledige palet van borstkankerzorg bij het Borstexpertiseteam van Laurentius en VieCuri terecht, inclusief bestralingen (in Venlo) en complexe borstreconstructies. 

Binnen één dag wordt de patiënt uitgebreid onderzocht, zijn er gesprekken met diverse deskundigen en volgt de uitslag. Bij een goede uitslag kan de patiënt direct gerustgesteld naar huis. Bij een verdenking op kwaadaardigheid komt de patiënt dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag terug voor uitgebreider onderzoek en krijgt deze daarna de definitieve diagnose met een behandelvoorstel. Is dat een operatie dan is er voorafgaand aan die operatie een gesprek tussen de patiënt, de oncologisch chirurg en de plastisch chirurg. Daarbij wordt goed geluisterd naar wat de patiënt zelf wil. Heeft de patiënt eenmaal thuisgekomen nog vragen, dan neemt zij contact op met de mammacareverpleegkundige.

Tijdens het hele traject biedt het Borstexpertisecentrum psychosociale en fysieke ondersteuning door de inzet van de mammacareverpleegkundige en een team van psychologen en fysiotherapeuten. Ook is er nazorg beschikbaar. In dialoog met de patiënt wordt bepaald wat de individuele behoefte is, welke extra zorg er nodig is en wie die zorg het beste kan leveren.

Foto: Laurentius Ziekenhuis
 

Tags
Wellicht interessant