img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-11-2019 06:39

Collegebesluit over versnelde uitbreiding woonwagenlocatie Molenzicht Heythuysen

Heythuysen - Op dinsdag 19 november 2019 heeft het college de mogelijkheden besproken om versneld woonwagenlocatie Molenzicht uit te breiden met vier standplaatsen besproken. Er is besloten dat de vier bewoners, die recht hebben op een standplaats, zelf een caravan op de standplaats mogen plaatsen, totdat de bestemming van de grond is gewijzigd van groen-naar bouwbestemming. 

Op maandag 11 november 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden met burgemeester Schmalschläger en afgevaardigden van de groep woonwagenbewoners. Dit naar aanleiding van hun demonstratie eerder die week, waarbij men aandacht vroeg voor het tekort aan standplaatsen. Tijdens dit gesprek is bekeken in hoeverre de procedure tot uitbreiding van de 4 standplaatsen op locatie Molenzicht, waartoe de raad op 25 juni 2019 besloten heeft, kon worden versneld. Het college heeft hier nu mee ingestemd.

Burgemeester Désirée Schmälschläger: “We gaan versneld uitvoering geven aan de procedure van de vier standplaatsen. Daarnaast zien we erop toe dat het illegaal plaatsen van caravans op andere plekken niet geaccepteerd wordt. Hiertegen gaan we handhavend optreden. Over het plaatsen van de caravans op de vier plaatsen ontvangen de woonwagenbewoners nog een brief met uitleg over de verdere procedure.”

Foto: Leon van Lier (locatie Molenzicht)

Tags
Wellicht interessant