img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-1-2020 05:35

Koning bezoekt burgerinitiatieven in de gemeente Peel en Maas

Peel en Maas - Koning Willem-Alexander brengt op dinsdag 21 januari 2020 een werkbezoek aan de gemeente Peel en Maas. Bij het bezoek staan verschillende burgerinitiatieven centraal, die tekenend zijn voor de samenwerking tussen inwoners en gemeente. De gemeente Peel en Maas geeft al twintig jaar vorm aan gemeenschapsontwikkeling. Hij bezoekt De Engelbewaarder in Baarlo en Kasteel De Keverberg in Kessel.

De Koning brengt eerst een bezoek aan De Engelbewaarder in Baarlo. Dit multifunctioneel centrum is één van de tien lokale ‘dorpsontmoetingen’ binnen de gemeente Peel en Maas. Het centrum drijft op vrijwilligers en herbergt activiteiten zoals dagbesteding voor ouderen, voorleesdagen, samen eten en diverse cursussen. Koning Willem-Alexander gaat met de vrijwilligers en met vertegenwoordigers van de gemeente in gesprek over hun samenwerking en de rol van De Engelbewaarder in de gemeenschap. 

Vervolgens bezoekt de Koning Kasteel De Keverberg in Kessel, dat bijna vijf jaar geleden na een grote restauratie werd heropend. De herbouw van het Kasteel kon rekenen op brede maatschappelijke steun en inzet: op uiteenlopende manieren zijn inwoners, bedrijfsleven, de gemeente Peel en Maas en de provincie Limburg betrokken geweest om de herbouw mogelijk te maken. Koning Willem-Alexander spreekt met mensen die een rol hebben gespeeld en nog steeds spelen bij de herbestemming van het Kasteel, dat nu vooral wordt gebruikt als evenementenlocatie en een belangrijke functie vervult in de lokale gemeenschap. Ook schuiven vertegenwoordigers van burgerinitiatieven uit andere dorpen aan om te spreken over hun projecten en de betrokkenheid daarbij van de gemeente. 

De gemeente Peel en Maas heeft ruim 43.000 inwoners en bestaat uit elf dorpen. De gemeente kent burgerinitiatieven op allerlei terreinen. Onder de noemer zelfsturing geeft het gemeentebestuur samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven vorm aan burgerparticipatie, waarbij de gemeente steeds meer een faciliterende rol inneemt en ruimte geeft aan inwoners om sociale projecten uit te voeren. 

Foto: uit Kersttoespraak 2019

Tags
Wellicht interessant