img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

19-2-2020 04:40

Gemeente Roermond ontvangt het waarmerk Drempelvrij

Roermond - De website van de gemeente Roermond heeft deze week het waarmerk Drempelvrij ontvangen van de stichting drempelvrij.nl. Dit waarmerk is het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites. Dat betekent dat de site voor iedere gebruiker optimaal toegankelijk is, dus ook mensen met een visuele of motorische beperking. 

Het waarmerk werd door Fini de Paauw, voorzitter van de stichting Drempelvrij.nl, uitgereikt na een officiële Drempelvrij-inspectie aan wethouders Marianne Smitsmans en Frans Schreurs. Onder de aanwezigen waren ook vertegenwoordigers van Roermondse overlegorganen en belangenorganisaties die geadviseerd hebben over inrichting, toegankelijkheid en leesbaarheid.

Wethouder Marianne Smitsmans is blij met de waarmerk: “Roermond staat voor een inclusieve en toegankelijke samenleving waarin iedereen mee moet kunnen doen. Met deze stap hebben we opnieuw een drempel geslecht”.  Wethouder Frans Schreurs sluit zich daarbij aan: “Dit is een belangrijke impuls voor onze online dienstverlening, die wordt nu nog laagdrempeliger. Zowel voor mensen met, als voor mensen zonder een beperking“.

Sinds 2019 moeten nieuwe websites van de overheid voldoen aan strenge toegankelijkheidseisen. Deze zijn vastgelegd in Europese richtlijnen en het Nederlandse besluit digitale toegankelijkheid. 

Foto: gemeente Roermond

Tags
Wellicht interessant