img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-3-2020 02:04

Vliegtuigbom WOII gevonden in Nationaal Park de Meinweg

Vlodrop - De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) brengt op donderdag 12 maart 2020 een Amerikaanse vliegtuigbom uit WOII tot ontploffing. De bom is in Nationaal Park de Meinweg gevonden door een persoon met een metaaldetector. Een deel van het natuurgebied is van 9 t/m 13 maart 2020 uit veiligheidsoverwegingen op slot (zie grijze gebied afbeelding).    

Door de technische staat en zwaarte/sterkte van het explosief (1000-ponder) is vervoer niet mogelijk. Ook de situatie van de ontsteker is niet vast te stellen. Daarom wordt het explosief op locatie tot ontploffing gebracht. Door de acties die nodig zijn voor een veilige ontploffing is het gebied van 9 tot en met 13 maart verboden terrein. Het gaat om een stuk bos tussen de Scheidingsweg, spoor IJzeren Rijn, Hooibaan en Reeweg. De afsluiting is nodig omdat door de werkzaamheden gevaar ontstaat voor het ontploffen van de bom. Overtreders riskeren een geldboete.
 
Burgemeester Monique de Boer: “Toen we hoorden dat er een bom was gevonden, was mijn eerste reactie dat we deze snel moesten laten verwijderen. De EOD stelde ons gerust. Want na een eerste onderzoek bleek dat de situatie veilig was. De bom ligt er al 75 jaar en zonder verstoring zou hij nog veel langer kunnen blijven liggen, maar goed dat willen we natuurlijk niet. Ook de locatie midden in het bos speelt mee bij het advies van de EOD. Nu we er bomen gaan kappen en grond gaan vervoeren is de situatie wel gevaarlijk, daarom is het gebied afgezet. Op 12 maart is er een veiligheidscirkel rondom de bom van 200 meter. Er zijn geen woningen of bedrijven die gevaar lopen. Donderdag is er rond 14 uur mogelijk een trilling te voelen en horen mensen die in de omgeving wonen een plof.”
 
Om te zorgen voor een veilige ontploffing zijn in overleg met de EOD, politie een aantal voorzorgsmaatregelen genomen:
- Het gebied rondom het explosief is afgezocht naar andere explosieven. Deze zijn niet gevonden;  
- Er wordt tijdelijk een fietsroute afgesloten, hiervoor is een omleidingsroute aangegeven;
- De plek rondom het explosief is vrijgemaakt van bomen;
- Er wordt een grote hoeveelheid zand (503 m3) naar het gebied gebracht om het explosief af te dekken voor de ontploffing;
- De politie en BOA’s zorgen op 12 maart voor een afzetting binnen een veiligheidsstraal van 200 meter rondom het explosief;
- Tussen maandag 9 maart en vrijdag 13 maart geldt er een noodverordening om mensen uit het gebied te weren. 
 
Afbeelding: het grijze gebied met rood omlijnd is het afgesloten gebied  

Tags
Wellicht interessant