img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-4-2020 11:42

Weekmarkten Roermond gaan door, mits...

Roermond - Op 27 maart 2020 is een nieuwe noodverordening afgekondigd voor Limburg-Noord waardoor het mogelijk is de weekmarkten met ingang van 1 april 2020 te laten doorgaan onder bepaalde voorwaarden. De gemeente Roermond maakt graag gebruik van die mogelijkheid, maar zal ook actief toezien op het naleven van de voorwaarden.

Als de voorwaarden niet worden nagekomen, kan het tot onmiddellijke sluiting van de markt leiden. Onze prioriteit is en blijft het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. De markt voor ‘foodproducten’ mag doorgaan mits aan voorwaarden wordt voldaan. Het gaat dan om de verkoop van voedsel voor mens en dier. Vooralsnog kunnen de weekmarkten met foodproducten open vanaf 1 april 2020. 

De markten kunnen doorgaan onder de volgende voorwaarden:

- Er zijn uitsluitend foodkramen toegestaan, waaronder ook dierenvoeding mag worden gerekend. Maar geen andere artikelen. 
- De marktkramen moeten op voldoende afstand van elkaar geplaatst worden. De instructies van de marktmeesters moeten worden opgevolgd.  
- De bezoekers van de markt dienen zich te houden aan de afstand van 1.5 meter tot elkaar. De marktkooplieden zijn zelf verantwoordelijk voor het inrichten van hun kramen en het bewaken van die afstand van mensen aan hun kramen.  
- Het is niet toegestaan displays of andere reclame-uitingen te plaatsen.
- Het is niet toegestaan terrassen of statafels te plaatsen. 
- Etenswaren als saté, loempia en gebakken vis dienen ingepakt te worden meegegeven en mogen niet ter plekke worden genuttigd.
- De marktkooplieden dienen alle noodzakelijke hygiënemaatregelen in acht te nemen.
- Tijdens de markt zal de afdeling Stadstoezicht toezicht uitoefenen en indien nodig handhavend optreden. Ook de marktmeesters kunnen aanwijzingen geven op grond van de gemeentelijke marktverordening. Het niet navolgen van aanwijzingen leidt tot handhaving. 
- Indien de markt te druk wordt bezocht, waardoor de afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd, zal de markt worden gesloten.  
- Wanneer de standhouders en publiek zich niet houden aan de voorwaarden zal de markt worden gesloten.  Tags
Wellicht interessant