img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

21-12-2018 12:00

Mogelijkheid voor aanvulling op het inkomen via gemeente

Maasgouw - Inwoners van de gemeente Maasgouw met een langdurig laag inkomen zonder uitzicht op inkomensverbetering kunnen jaarlijks een toeslag aanvragen als aanvulling op hun inkomen. Deze bijdrage heet de individuele inkomenstoeslag. Deze toeslag moet vanaf 1 januari 2019 worden aangevraagd, ook als deze voorheen al eens is toegekend. Aanvullend kan men ook in aanmerking komen voor de Maatschappelijk Actief Bonus. Meer weten over beide? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam van de gemeente.

img


Bij de beoordeling of iemand hiervoor in aanmerking komt spelen persoonlijke omstandigheden een grote rol. Voor alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden is dit bedrag €550 per jaar en voor alleenstaanden €400 per jaar.

Binnenkort ontvangen inwoners die een uitkering hebben of die de regeling in 2018 aangevraagd hebben een brief hierover. Degenen die geen brief ontvangen, maar wel willen weten of ze in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag, kunnen contact opnemen met het Sociaal Wijkteam.

Aanvullend op de individuele inkomenstoeslag kan men ook in aanmerking komen voor de Maatschappelijk Actief Bonus. Met de maatschappelijk Actief bonus wil de gemeente Maasgouw inwoners stimuleren om maatschappelijk actief te zijn. De bonus bedraagt €250 per persoon per kalenderjaar. 

Wellicht interessant