img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

13-5-2020 03:17

Advisering Oud Limburgse Schuttersfederatie m.b.t. corona

13 mei 2020 - De Oud Limburgse Schuttersfederatie heeft een advisering uitgebracht met betrekking tot schietactiviteiten. Kort samengevat: ze ziet geen mogelijkheid om de schietactiviteiten van de Nederlands-Limburgse schutterijen te hervatten; er kunnen geen schietactiviteiten plaatsvinden binnen de schutterijen zolang 1,5m regel geldt; het dragen van handschoenen en mondmaskers wordt niet als mogelijke oplossing gezien. 

img

Het hele bericht luidt:

"Vorige week woensdag 6 mei 2020 zaten vele mensen aandachtig te luisteren naar de persconferentie van Mark Rutte, waarin de maatregelen bekend werden gemaakt voor een versoepeling in de Lock-Down en een doorkijk te geven naar de komende tijd toe. Euforie overheerste en daaraan gekoppeld rezen er ook talloze vragen, die niet meteen beantwoord konden worden. In de loop van donderdag kwam  daarover het perscommuniqué, waarin de KNSA aangaf dat per 11 mei de schietsportverenigingen met buitenbanen weer open mochten en dit zou ook gelden voor schutterijen.

De euforie bij menige schutter steeg naar een hoogtepunt, echter bracht dit communiqué ook weer vele vragen met zich mee, want bijvoorbeeld was de vraag hoe de 1,5 meter maatregel kan worden toegepast binnen onze schietmogelijkheden. Deze vragen zijn vanuit de Vereniging van OLS-Buksmeesters besproken met de KNSA en de Veiligheidsregio Noord- en Zuid-Limburg en hebben geleid tot het volgende advies:

-Binnen de voorgestelde versoepelingen, is er géén mogelijkheid om de schietactiviteiten van de Nederlands-Limburgse schutterijen te hervatten; 
- In België geldt op dit moment nog een verbod voor alle schuttersactiviteiten;
- Zolang de 1,5 meter regel binnen Nederland van kracht blijft, kunnen er geen schietactiviteiten binnen de schutterijen plaats vinden;
- Rondom het vervangen van de 1,5 meter-maatregel door bijvoorbeeld handschoenen en mondmaskers, wordt dit niet als afdoende beschouwd om het schieten toch mogelijk te maken en is dit géén oplossing’.

Wij begrijpen dat deze adviseringen zullen leiden tot teleurstellingen en ook weer vele vragen met zich meebrengt. Vanuit de Vereniging van OLS-Buksmeesters en de Oud Limburgse Schuttersfederatie zijn wij continue in gesprek (KNSA) en volgen de maatregelen, opgelegd vanuit de RIVM om dit verder te bespreken.

We willen u dringend verzoeken om u te houden aan onze adviezen, zodat we onze schutterssport weer op een zo kort mogelijke termijn kunnen hervatten. Wij begrijpen dat deze informatie niet de informatie is, die u zou willen ontvangen."  

Foto: Leon van Lier

Tags
Wellicht interessant