img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-5-2020 12:38

Alexander de Graaf Woutering nieuwe deken van Roermond

ROERMOND – 17 mei 2020 - Alexander de Graaf Woutering wordt de nieuwe plebaan-deken van Roermond. Bisschop Harrie Smeets heeft hem in die functie benoemd. Hij is nu nog deken van Horst. In Roermond volgt hij deken Rob Merkx op, die een nieuwe benoeming in Sittard heeft gekregen. Wanneer hij aan zijn nieuwe taken in Roermond begint, is nog niet bekend. Door de coronacrisis zal het afscheid in Horst en de installatie in Roermond in kleine kring plaatsvinden.

img

Voor De Graaf Woutering (55) is Roermond geen onbekende stad. Hij werd er geboren en groeide er deels op. Na zijn priesterwijding in de Sint-Christoffelkathedraal in 1990 droeg hij in de Munsterkerk zijn eerste mis op. Van beide kerken, die tot de parochie H. Christoforus en H. Geest in de binnenstad van Roermond behoren, wordt hij nu pastoor. Hij wordt eveneens pastoor van de H.-Michaëlparochie in Herten. Daarnaast is hij benoemd tot deken van het dekenaat Roermond en tot plebaan van de kathedraal. Dat wil zeggen dat hij de dagelijkse leiding heeft over de bisschopskerk.

De afgelopen dertig jaar was De Graaf Woutering pastoraal actief in een groot aantal parochies in Noord-Limburg. Hij was vanaf 1990 kapelaan van de Lambertusparochie in Horst. In 1993 werd hij overgeplaatst naar Venray, waar hij kapelaan werd in de parochie Sint Petrus’ Banden en later ook administrator (= waarnemend pastoor) in de parochies O.-L.-Vrouw van Zeven Smarten, H. Franciscus van Assisie en Christus Koning. In 2003 was hij ook enkele maanden administrator van de parochies Petrus’ Banden in Venray, H. Catharina in Leunen, H. Matthias in Castenray en de rectoraten H. Antonius van Padua in Veulen en O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Heide.

In 2009 keerde De Graaf Woutering terug naar het dekenaat Horst, waar hij eerst administrator en later dat jaar pastoor werd van de parochies H. Lambertus en Norbertus in Horst, H. Oda in Melderslo, H. Hubertus in Hegelsom, H. Johannes Evangelist in Meterik. Ook werd hij administrator van de parochie H. Naam Jezus in Broekhuizenvorst. Tevens werd hij toen benoemd tot deken van het dekenaat Horst, waaraan later ook de parochies van het voormalige dekenaat Helden werden toegevoegd.

Als onderdeel van het proces van samenwerking van parochies was De Graaf Woutering vanaf 2011 kortere of langere tijd administrator in de parochies H. Gertrudis in Lottum, H. Jozef in America, H. Hart van Jezus in Grashoek, HH. Fabianus en Sebastianus in Sevenum, H. Theresia van het Kind Jezus in Kronenberg, het rectoraat O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Evertsoord en de parochies H. Petrus in Baarlo, H. Aldegundis in Maasbree, O.-L.-Vrouw Geboorte in Kessel en Maria Onbevlekt Ontvangen in Kessel-Eijk en pastoor van de parochie H. Barbara in Griendtsveen. Na de benoeming van Mgr. Harrie Smeets tot bisschop van Roermond vervulde De Graaf Woutering ook enige tijd de taak van waarnemend deken van Venray en administrator van diverse parochies aldaar tot aan de benoeming van de huidige deken Ed Smeets.

Naast zijn werk in de parochies was De Graaf Woutering vanaf 1 januari 1998 tot aan de opheffing ervan begin dit jaar als aalmoezenier van Sociale Werken verbonden aan de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom. Vanuit die functie is hij nog steeds betrokken bij de Limburgse Werkgeversvereniging en bij de Limburgse Katholieke Vrouwenbeweging. De Graaf Woutering is ook bestuurslid van de Stichting Mgr. Schrijnen Huis. In het kader van zijn taak als aalmoezenier volgde hij in Leuven een studie Ethiek en Sociale Leer van de Kerk. Momenteel doceert hij dit vak aan het grootseminarie Rolduc en het Theologisch Instituut Rolduc.
 

Foto: Bisdom Roermond 

Tags
Wellicht interessant