img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-6-2020 02:43

Na de natuurbrand: Hoe gaat het verder met Nationaal Park de Meinweg?

Roerdalen - 4 juni 2020 - De grote natuurbrand in Nationaal Park de Meinweg in april heeft veel schade aangericht. De natuur herstelt een deel van deze schade zelf, maar hier en daar is een helpende hand nodig. Staatbosbeheer, de gemeenten, de Bosgroep, het natuurhistorisch genootschap en andere betrokken werken samen aan het herstel van de Meinweg. Hoe gaat het verder?

De gemeente Roerdalen heeft hierover het volgende bericht gepubliceerd:

Opruimen en repareren

We repareren de komende tijd verschillende beschadigde wandelpaden en wegen. De beschadigde bewegwijzering van routes is al klaar. Om de brand te stoppen zijn er stoplijnen in het gebied gemaakt. We zorgen dat deze stoplijnen netjes worden gemaakt. Nabij Venhof is er een strook bos verwijderd zodat er een grote brandcorridor zonder bomen ontstond. We kijken met de eigenaren van dit gebied naar de inrichting voor de toekomst.

Bomenkap en nieuwe bomen

Door de brand en doordat brandweervoertuigen het gebied in moesten, zijn een paar wildrasters vernield. Een aantal zijn al klaar, de rest volgt snel. Omdat sommige beschadigde bomen een gevaar voor bezoekers vormen, moeten ze mogelijk worden gekapt. Sommige bospercelen hebben zelfs zoveel brandschade dat de kap van deze hele percelen noodzakelijk is. Voor deze percelen is een plan in de maak voor het kappen en voor het herplanten van bomen. Hierin staat welke boomsoorten het beste zijn om hier te planten.

Flora en fauna

In het gebied is weer schapenbegrazing. Er komt een plan met hierin de aanpak voor de begrazing voor de komende jaren. Doel is een zo goed mogelijk herstel van de heide. De brand biedt kansen om in het verbrande gedeelte een zo gevarieerd mogelijk heidegebied te laten ontstaan. Er lopen op dit moment nog verschillende onderzoeken. Hierbij wordt onderzocht wat de gevolgen zijn voor de fauna in het verbrande gedeelte.

Communicatie

Om iedereen de komende maanden zo goed mogelijk te informeren werken alle betrokken partijen aan een communicatieplan. Behalve over het herstel van de Meinweg gaat dit ook over bijvoorbeeld brandpreventie.

Tags
Wellicht interessant