img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

12-6-2020 10:00

Wethouders Carla Peters en Johan Lalieu: 'Samen vooruit met frisse wind in de zeilen'

Maasgouw - 12 juni 2020 - Wethouders Carla Peters en Johan Lalieu van de gemeente Maasgouw hebben een column geschreven over de impact die de coronacrisis heeft op ondernemers en wat de gemeente kan doen om hen te ondersteunen: 'Samen vooruit met frisse wind in de zeilen'. De volledige tekst kun je hieronder lezen. 

img

Vele ondernemers hebben in deze tijd grote zorgen over de continuïteit van hun mooie bedrijf. Daar komt bovenop dat wij zien dat ondernemers zich ook zorgen maken over de gezondheid van hun personeel, leveranciers en bezoekers. Kortom, pittige tijden voor onze ondernemers. Iedere dag dienen we ons samen bewust te zijn van de risico’s en belangrijker nog… Waar mogelijk snel en adequaat in te spelen op de veranderende omstandigheden!

Om onze ondernemers te ondersteunen hebben we in Maasgouw de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) snel opgepakt en uitgevoerd. Hierdoor konden we als gemeente Maasgouw de meeste aanvragers al eind maart een voorschot geven. We zijn klaar voor de aangepaste vorm van deze regeling die verlengd wordt tot 1 oktober 2020. Sinds 6 april is ook de NOW (tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers) door het UWV opengesteld voor werkgevers die hun omzet substantieel zagen verminderen. Met deze overheidsregelingen draagt de overheid bij om de impact van de klap enigszins op te vangen.

Op het gebied van de horeca en terrassen hebben we als gemeente alle medewerking verleend om horeca ondernemers letterlijk meer ruimte te bieden om omzet te genereren. We hebben hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften. Maatwerk dus. In deze contacten zien wij ook de enorme veerkracht en passie van de ondernemers. Dit geeft enorm veel vertrouwen naar de toekomst!

Met vertegenwoordigers van ondernemers gaan we op korte termijn rond de tafel om te inventariseren wat ondernemers nodig hebben. Waar mogelijk zullen we meewerken om andere wegen te zoeken om nieuwe initiatieven door te kunnen laten gaan. In de regio werken we samen met het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden. Samen pakken we de handschoen op met een integrale aanpak. Deze aanpak is vooral gericht op het economisch herstel én het behoud van werkgelegenheid. Ook is er veel aandacht voorde aansluiting van jongeren op de onderwijs-arbeidsmarkt.

In deze tijd van bezinning biedt het kansen om de juiste toekomstbestendige koers te kiezen en hernieuwde focus aan te brengen. Om in Maasgouwse termen te spreken “De zeilen verplaatsen om in de juiste wind te kunnen varen”. Het is vanzelfsprekend dat we dit alles graag samen met u oppakken. Uiteraard in een verantwoorde gezonde werkomgeving met flexibiliteit, creativiteit en daadkracht.

Foto: Leon van Lier (gemeentehuis Maasgouw)

Wellicht interessant