img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

20-7-2020 06:00

Visvijver Quasven Roggel niet langer vrij toegankelijk

Roggel - 20 juli 2020 - Visvijver Quasven is met ingang van vandaag niet langer vrij toegankelijk. Voor de leden van de hengelsportvereniging is een alternatief gevonden in visvijver Kerreven in Heythuysen, die inmiddels is opgeknapt en uitgebreid. De afgelopen jaren bestond tussen de gemeente Leudal en eigenaar Recreatiepark De Leistert de afspraak dat het openbare gebruik van Quasven was toegestaan, totdat bedrijfsontwikkelingen bij De Leistert dit niet langer wenselijk maakt.

De gemeente Roggel en Neer heeft in het verleden een overeenkomst gesloten waarbij  het visrecht van het water aan de Schansdijk te Roggel, het Quasven, werd verhuurd aan hengelsportvereniging Leudal. De betreffende huurovereenkomst werd aangegaan tot en met 31 december 2011 en is daarna telkens stilzwijgend met een jaar verlengd.
 
Het gebied waarin het Quasven ligt, is onderdeel van de Recreatiepark De Leistert. De huurovereenkomst tussen gemeente en de hengelsportvereniging is per 1 januari 2012 door de gemeente opgezegd. Daarbij is door de gemeente en Recreatiepark De Leistert afgesproken dat het gebruik van de visvijver kon worden voortgezet totdat dit gebruik als gevolg van bedrijfsontwikkelingen op het recreatiepark onwenselijk zou zijn. Daarnaast heeft de gemeente toezegging gedaan te zoeken naar een alternatieve locatie voor de leden van de hengelsportvereniging.

Concrete plannen
Inmiddels zijn de plannen van Recreatiepark De Leistert concreet en is het niet langer wenselijk dat de visvijver vrij toegankelijk is. De directie van het recreatiepark heeft aangekondigd de toegang tot de visvijver af te sluiten vanaf maandag 20 juli. Dit besluit is ook ingegeven door de overlast die wordt ervaren als gevolg van de vrije toegankelijkheid (vuur stoken, ongeoorloofd kamperen, ongeoorloofde toegang tot campingterrein).

Alternatief
In de tussentijd is met medewerking van de gemeente de visvijver Kerreven te Heythuysen verbeterd en uitgebreid als alternatief voor visvijver Quasven.

Foto's: Leon van Lier

Tags
Wellicht interessant