img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

11-9-2020 10:28

VV De Kwakkert Heythuysen gelast alle activiteiten af

Heythuysen - 11 september 2020 - VV De Kwakkert uit Heythuysen heeft de beslissing genomen om tot nader bericht alle feestelijke carnavalsactiviteiten van de vastelaovendsvereniging niet door te laten gaan. Met pijn in het hart. De vereniging zou dit seizoen haar 6x11 jarig jubileum vieren, maar deze worden nu verplaatst naar het volgende carnavalsseizoen. De realiteit is daarin leidend. Het hele bericht op de FB-pagina luidt: 

"Leef kwakkerte, kwekkerte en koeleköpkes,

Normaal gespraoke zooj d’r noe achter de sjèrme al drök gewèrktj waere aan ’n nuuj sezoen. En neet zoeëmer ’n sezoen, nae, ’n jubileumsezoen (6x11)! Mer helaas is deze tied verre van normaal. Achter de sjèrme is ’t nog akelig rustig, en det zal ’t nog waal efkes blieve. ’t Bestuur van VV de Kwakkert haet namelik beslaote óm tot nader orde alle fieëstelikke vastelaovesactiviteite, georganiseerdj door de vereiniging, neet door te laote gaon.

Aflasse activiteite VV de Kwakkert, i.v.m. COVID19
Mèt pien in ’t hert is dees beslissing genaome. Wae wille niks lever den de vastelaovendj in Heitse oetdrage, mer vanzelfspraekendj vinje wae det gezóndjheid en veiligheid väörop staon. Zoeëlang de beperkendje maatregele i.v.m. COVID19 nog van kracht zeen, en den zeker de 1,5-maeter-regel, zeen wae gein mäögelikheid óm os activiteite op ’n verantjwoordje meneer doorgang te laote vinje. Waal zulle wae (wie gae van os gewintj zeetj) aevegood ’n sjoeën vastelaovesgezèt presentere in ’t aankomendje sezoen.

Sezoen 2020/2021 gein Prins en Jeugdprins in Heitse
Det beteikentj dus ouch det wae dit jaor gein groeëte Prins en Jeugdprins gaon vraoge. (Jeugd)prins waere, det kin se mer eine kieër. Wae vinje det wae ’t aan os Prinse verplichtj zeen óm ze ’n volwaardig sezoen aan te beje, van Prinsebal tot Aswoonsdig, en helaas kinne wae det noe neet waor make. De 11e vanne 11e is al äöver twieë maondj, den zooj ouch vlak daonao os Prinsebal zeen, en wae zeen ’t neet gebäöre det väör dae tied de RIVM-maatregele opgeheve waere.

Verplaatse jubileumactiviteite
Wae wille ’t feit det de vereiniging 6x11 jaor besteit natuurlik aevegood gaer vere mèt alle vastelaovesveerders oet Heitse. Wae verplaatse os jubileumactiviteite daoróm nao volgendj sezoen (mits d’r den gein beperkendje maatregele mieër zeen).

Uiteraard beteikentj dit neet det wae ‘de vastelaovendj’ aaflasse. Det zooj ouch neet kinne, vastelaovendj is ’n unieke traditie die eder jaor truuk zal kome, en waertj door väöl mieër luuj en vereiniginge oetgedrage as allein de VV. Mer zoeëlang wae gebónje zeen aan de beperkendje maatregele van ’t RIVM, pakke wae hie-in ozze verantjwoordelikheid en organisere wae gein activiteite woeë-bie väöl luuj dön bie-ein kome. Mer waem wetj, is d’r bie ’t aanbraeke van vastelaoveszunjig 2021 toch al get mieër mäögelik, en treffe wae os aevegood op ’n fieëstje urges in os dörp. Uiteraard allein as det op ’n veilige, verantjwoorde meneer kintj. Laote wae ’t hope.

Alaaf!"

Tags
Wellicht interessant