img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

26-10-2020 02:53

Minder huishoudelijk afval in Roermond door beter te scheiden

Roermond - 26 oktober 2020 - De gemeente Roermond wil het huishoudelijk restafval tussen 2020 en 2025 verminderen. Afval scheiden levert veel op. Materialen als papier, glas, plastic en batterijen kunnen voor een groot deel hergebruikt worden. Vanaf 1 januari verandert er het een en ander in de wijze waarop afval wordt ingezameld. Op 1 januari start ook een nieuwe afvalinzamelaar, te weten Van Kaathoven Nederland BV. 

img

Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Samen werken we aan het verkleinen van de afvalberg in de gemeente Roermond zodat op termijn de afvalstoffenheffing van de gemeente omlaag kan.

Op dit moment wordt ongeveer 198 kilogram per persoon per jaar aan afval ingezameld in de gemeente Roermond. In 2025 moet dit 100 kilogram worden. Daarmee sluit de gemeente aan bij landelijke doelstellingen voor het verminderen van huishoudelijk restafval. 

Wat gaat er voor de inwoners van de gemeente Roermond veranderen?

Vanaf 1 januari 2021 wordt het restafval en GFT één keer in de twee weken gescheiden ingezameld. Het PMD-afval (huishoudelijke plastic- en metalen verpakkingen en drankkartons) wordt vaker ingezameld, namelijk één keer per week in plaats van één keer per twee weken. De inzameling van emmers van 25L en 40L die met name worden gebruikt in het centrum (wonen boven winkels) en in de gestapelde bouw verandert niet en blijft één keer per week. 

De gemeente is van plan om de huidige duobakken die nu worden gebruikt voor GFT en restafval vanaf 1 juli 2021 te vervangen door twee losse containers. Op die manier kan afval nog beter worden gescheiden en blijft er minder duur huishoudelijk restafval over. Minder kilo’s restafval leidt tot een besparing voor ieders portemonnee en het milieu; de afvalstoffenheffing kan lager worden of zal minder stijgen. Over deze wijzigingen volgt vanaf november nadere informatie. 

Nieuwe inzamelaar

De afgelopen jaren werd het afval ingezameld door Renewi overheidsdiensten. Deze opdracht loopt op 31 december 2020 af. Daarom heeft de gemeente een aanbesteding uitgebracht  waarbij afvalinzamelaar Van Kaathoven Nederland B.V. de opdracht gegund is. Van Kaathoven start met haar opdracht op 1 januari 2021 in Roermond.

Meer informatie

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de nieuwe manier van afval inzamelen.

Stockfoto

Tags
Wellicht interessant