img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

8-1-2021 09:54

Bedrijven kunnen gratis een rotonde in Maasgouw adopteren

Maasgouw - 8 januari 2021 - Sinds november kunnen bedrijven zich aanmelden om kosteloos een rotonde van gemeente Maasgouw te adopteren. Inmiddels heeft de gemeente een behoorlijk aantal inschrijvingen ontvangen. Inschrijven kan nog tot en met 17 januari. Bedrijven hoeven hiervoor niks te betalen en mogen reclame-uitingen plaatsen op 'hun' rotonde. In ruil daarvoor zorgen zij ervoor dat de rotondes ingericht en onderhouden worden.

img

Een win-win-situatie: de rotondes worden goed onderhouden en bedrijven krijgen de kans zich op een unieke manier te presenteren in de gemeente.

Voorwaarden

Aan het adopteren zijn wel voorwaarden verbonden. Na aanmelding moet het bedrijf een plan opstellen. Dat plan wordt door de gemeente getoetst. Belangrijk hierin is dat het plan zoveel mogelijk moet passen binnen de uitgangspunten van het gemeentelijk beleid, zoals de Groenvisie. De inrichting en het beheer moeten passen in de omgeving. Ook zal het plan op duurzaamheid, klimaatadaptatie (groene inrichting en geen verharding), ecologie en biodiversiteit worden beoordeeld.

Goed om te weten

Er mogen maximaal vier borden (afhankelijk van aantal wegaansluitingen) geplaatst worden van maximaal 50 x 70 cm.

Bij meerdere inschrijvingen voor één rotonde maakt de gemeente de keuze voor het plan dat het best voldoet aan de uitgangspunten van de Groenvisie Maasgouw 2030. Rotondes moeten op onderhoudsniveau A (CROW) onderhouden worden. 

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarna deze telkens met één jaar verlengd kan worden. 

De gemeente kan ten alle tijden werkzaamheden blijven uitvoeren, als dit om één of andere reden noodzakelijk zijn.

Meer weten of aanmelden?

Interesse? Meld uw bedrijf dan hier aan. Daarmee geeft u uw belangstelling en eventueel uw plannen aan. De gemeente gaat hierna met u in gesprek. 

Met vragen kunt u terecht bij Bart Loeders via b.loenders@gemeentemaasgouw.nl.

Foto FB gemeente Maasgouw
 

Tags
Wellicht interessant