img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

30-11-2020 04:20

Subsidie voor 6000 zonnepanelen in Maasgouw

Maasgouw - 30 november 2020 - Op 25 november werd bekend welke subsidie-aanvragen voor de Stimulering Duurzame Energie (SDE) toegekend zijn in de voorjaarsronde 2020. Voor zonnepanelen op daken is een subsidie toegekend voor 2 projecten in Wessem en 2 projecten in Heel. Coöperatie Duurzaam Maasgouw schrijft voor het coöperatieve project Zonneweide Hofstraat op 30 november in op de najaarsronde 2020. De uitslag volgt in februari-maart 2021.

img

Subsidie voor projecten in Maasgouw

Voor zonnepanelen op daken is een subsidie beschikking gegeven op twee projecten in Wessem en twee projecten in Heel. Samen zullen dat circa 6000 (5947) zonnepanelen zijn, die opgeteld een vermogen van 2,14 MW (2140 kiloWatt) zullen hebben en jaarlijks circa 2034 MWh (2.034.000 kWh) stroom leveren. Dat komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van 580 gezinnen (gemiddeld in Nederland ca 3500 kWh per jaar/per woning).

In de gemeente Maasgouw werden in de voorjaarsronde geen subsidiebeschikkingen toegekend voor zonnepanelen in “veldopstelling” (ook zonneweides, zonneparken, grondgebonden zonnepanelen genoemd)

Toelichting op de SDE-subsidie procedure

Aanvragen voor SDE-subsidie (Stimulering Duurzame Energie) kunnen 1 of 2 maal per jaar ingediend worden. Voor 2020 zijn (waren) een voorjaarsronde en een najaarsronde voorzien. Deze SDE-rondes zijn in feite “veilingen” waarin de aanvrager in feite een bod uitbrengt tegen welke kWh-prijs hij hernieuwbare energie kan produceren. Wel geldt voor elke veiling een maximum prijs.

De subsidiepot voor elke veiling is beperkt. Op=Op.

Najaarsronde 2020 - Zonneweide Hofstraat

De najaarsronde vindt in november plaats. En dat opgedeeld in 4 fasen, d.w.z. op 4 data met elk een maximumprijs waaronder geboden moet worden. De eerste fase was op 24 november, de tweede op 30 november en de 3e en 4e telkens een week later. Telkens een iets hoger maximum bedrag, maar wel steeds minder in de subsidiepot.

De Coöperatie Duurzaam Maasgouw schrijft voor het coöperatieve project Zonneweide Hofstraat op 30 november in op de 2e fase van de veiling! In februari-maart 2021 hoopt de Coöperatie dan te horen of de bieding gehonoreerd wordt met de SDE-subsidie en het project Zonneweide Hofstraat kan doorgaan.
 

Tags
Wellicht interessant