img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

3-11-2020 01:25

De eerste zonneweide in Maasgouw

Maasbracht - 3 november 2020 - De Coöperatie Duurzaam Maasgouw heeft de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een zonneweide in Maasbracht - aan de Hofstraat, rechts van hoeve Mispadenhof - met ca. 3.600 zonnepanelen voor de opwekking van groene stroom. Een project van en voor inwoners van Maasgouw. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw is een burgerinitiatief van inwoners van Maasgouw dat zich tot doel gesteld heeft Maasgouw te verduurzamen.

img

Coöperatie Duurzaam Maasgouw: een burgerinitiatief

Verduurzamen is een ruim begrip en daar kan op veel manieren aan bijgedragen worden. Maar ook in Maasgouw staat iedereen voor de uitdaging dat we na 2030 op een zeker moment allemaal van het gas af gaan. Dat zijn stuk voor stuk ingrijpende en kostbare maatregelen, die onderlinge afstemming, timing en planning vereisen. De coöperatie geeft daarom prioriteit aan verduurzaming door energiebesparing en energieopwekking.

Met voorlichting en maatwerkadviezen worden bewoners geholpen met besparingsmaatregelen op energieverbruik en verbeteringen in wooncomfort. Energie die bespaard wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Maar ook voor de opwekking van de benodigde energie adviseren de vrijwilligers en externe deskundigen. Zoals met zonnepanelen voor de opwek van groene stroom, warmwater met zonneboilers, warmtepompen, etc.

Collectieve energieopwekking

Omdat niet alle maatregelen in of op een individuele woning of pand gerealiseerd kunnen worden of economisch interessant zijn, worden ook mogelijkheden benut voor collectieve opwekking van hernieuwbare energie.

Windmolens zijn in Maasgouw niet voorzien, maar er zijn wel mogelijkheden voor de collectieve opwekking van groene stroom met zonnepanelen op grote daken en met z.g. grondgebonden zonnepanelen.

De coöperatie en de gemeente Maasgouw zijn van mening dat ook de lusten van zo’n weide of akker vol met zonnepanelen ten goede moet komen aan de inwoners van Maasgouw. De coöperatie realiseert zich goed dat de opwek van groene energie ook lasten met zich meebrengt: agrarische belangen, aantasting van landschappelijke waarden, belasting van flora en fauna, hebben ook een “prijs”.

Daarom ook zet ze zich in dat de baten van een zonnepark ook ten goede moeten komen of terug moeten vloeien naar de gemeenschap die er ook de lasten van draagt. Ze zet zich in dat inwoners van Maasgouw via de coöperatie al met kleine bedragen kunnen investeren in zo’n collectieve opwek van groene stroom, en zo jaarlijks profiteren van de in eigen gemeente opgewekte groene stroom.

De eerste zonneweide in Maasgouw

Elk begin is moeilijk. Voor de coöperatie, maar ook voor de ambtelijke instanties. Zekers als blijkt dat de beschikbaar gestelde locatie voor de realisatie van deze eerste collectieve opwek van groene stroom, tal van knelpunten en beperking kent. Klein in omvang en complex. Maar daardoor ook een project met heel veel kennisvergaring. Sinds eind 2018 wordt met een klein team en externe deskundigen hard gewerkt om de economische, planologische en technische onderbouwing en benodigde instemmingen voor elkaar te krijgen.

Nu is de omgevingsvergunning aangevraagd en komende maand ook de benodigde overheidssubsidie. Op een deel van het perceel, ingeklemd tussen de noordelijke oprit naar de A2 en de hoeve Mispadenhof kunnen circa 3.600 zonnepanelen worden geïnstalleerd. Die kunnen jaarlijks ruim 1,2 miljoen kilo-watt-uur groene stroom produceren: vergelijkbaar met het gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 350 huishoudens.

De coöperatie heeft voor haar leden een aandeel van 60% bedongen in een nog op te richten gezamenlijke onderneming, die de bouw en exploitatie van deze zonneweide gaat uitvoeren. 60% van dit project kan straks dus eigendom van inwoners van Maasgouw worden en zo delen die dan ook in de opbrengst van de geproduceerde groene stroom.

Leden van de coöperatie besluiten

Als de omgevingsvergunning afgegeven wordt en de Subsidie Duurzame Energie (SDE) wordt toegekend, besluiten straks de leden of de coöperatie verder mag gaan met dit project. Dan volgen nog veel stappen tot er echt groene stroom geleverd gaat worden. De planning is dat dit over een jaar, op z’n vroegst december 2021- maar realistischer is wellicht voorjaar 2022 – gebeurt. 

Meer informatie

Meer informatie over de Coöperatie Duurzaam Maasgouw vind je op www.duurzaammaasgouw.nl 

Afbeelding: Duurzaam Maasgouw (zonneweide Hofstraat – opstelling 3572 panelen)

Tags
Wellicht interessant