img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

15-1-2021 11:15

Dashboard coronavirus Midden-Limburg - 14 januari 2021

Midden-Limburg - 15 januari 2021 - Het dashboard coronavirus geeft per gemeente inzicht in het verloop van de coronabesmettingen en het aantal positief geteste mensen. We houden jullie op de hoogte van de dagelijkse cijfers in Roermond, Leudal, Maasgouw, Beesel, Roerdalen, Weert en Nederweert, de landelijke cijfers en de meest recente informatie van het Laurentius Ziekenhuis en het SJG Weert. 

img

Laurentius Ziekenhuis Roermond (status 12 januari)

Op dit moment liggen er 24 coronapatiënten in het ziekenhuis, 21 patiënten in de kliniek en 3 patiënten op de Intensive Care. Er is nog geen daling zichtbaar in het aantal coronapatiënten. De beddencapaciteit om coronapatiënten op te vangen blijft daarom hetzelfde. 

12 januari - In de kliniek kan daarnaast nog steeds alleen direct medisch noodzakelijke zorg worden verleend: spoed, oncologie en noodzakelijke operaties. Daarnaast is het dringende verzoek om alleen naar het polibezoek te komen. In het geval van kinderen, kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking mag er één begeleider mee het ziekenhuis in. Zo wil het ziekenhuis het aantal bezoekers zo laag mogelijk houden.

SJG Weert (status 12 januari)

Op dit moment liggen er 17 coronapatiënten in het ziekenhuis: 13 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Daarnaast ligt er 1 verdachte coronapatiënt in de kliniek. 

Risiconiveau in onze regio

Zeer ernstig: Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam). Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is hoog. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere zorg is al afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren.

Landelijke informatie op 14 januari

Positief getest  = 6.575

Opgenomen in het ziekenhuis = 308 (waarde 13 januari). In totaal liggen 1.814 mensen in het ziekenhuis.

Opgenomen op de IC-afdeling = 35,3 (gemiddeld over de afgelopen 3 dagen). In totaal liggen 693 mensen op de Intensive Care.

Reproductiegetal = 0,95 (aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon, verkregen op 12 januari. Wordt wekelijks bijgewerkt)

Geschat aantal besmettelijke mensen = 140.833 (verkregen op 12 januari, wordt wekelijks bijgewerkt) 

12 januari - Voor de tweede week op rij is het aantal meldingen iets gedaald. Het percentage mensen met een positieve coronatestuitslag daalde licht. Het aantal nieuwe ziekenhuis- en IC-opnames lag lager dan de week daarvoor. Ook werden er minder nieuwe verpleeghuizen met coronabesmettingen gemeld. De dalende cijfers zijn een eerste effect van de lockdown die op 15 december inging.

Alle 25 regio's zijn op dit moment ingeschaald als ‘zeer ernstig’. 

Tags
Wellicht interessant