img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

27-1-2021 09:30

Dashboard coronavirus Midden-Limburg - 26 januari 2021

Midden-Limburg - 27 januari 2021 - Het dashboard coronavirus geeft per gemeente inzicht in het verloop van de coronabesmettingen en het aantal positief geteste mensen. We houden jullie op de hoogte van de dagelijkse cijfers in Roermond, Leudal, Maasgouw, Beesel, Roerdalen, Weert en Nederweert, de landelijke cijfers, het totaal aantal toegediende vaccins en de meest recente informatie van het Laurentius Ziekenhuis en het SJG Weert. 

img

Laurentius Ziekenhuis Roermond (status 26 januari)

Momenteel liggen er 18 coronapatiënten in het ziekenhuis: 13 patiënten in de kliniek en 5 patiënten op de Intensive Care. 

De eerste golf van de coronapandemie kende een korte hoge piek. In deze tweede golf is de piek lager, maar helaas wel veel langer. Waarbij tijdens de tweede golf naast de coronazorg óók steeds is ingezet op het zoveel mogelijk doorgang laten vinden van reguliere (poliklinische) zorg. Het ziekenhuis wacht af hoe de nieuwe coronavarianten zich gaan ontwikkelen en wat dat voor de zorg betekent.  

SJG Weert (status 26 januari)

Op dit moment liggen er 14 coronapatiënten in het ziekenhuis: 10 patiënten in de kliniek en 4 patiënten op de Intensive Care. Daarnaast ligt er 1 verdachte coronapatiënt in de kliniek. 

Risiconiveau in onze regio

Zeer ernstig: Strenge, landelijke maatregelen zijn noodzakelijk om verdere escalatie te voorkomen en terug te keren naar een beheersbare situatie (waakzaam). Er zijn zeer veel mensen besmettelijk en het dagelijks aantal nieuwe besmettingen is hoog. Het bron- en contactonderzoek is niet meer effectief, waardoor het zicht op de verspreiding van het virus beperkt is. Maatregelen worden onvoldoende nageleefd. De regionale zorgcapaciteit is onvoldoende en een deel van de reguliere zorg is al afgeschaald. Maatregelen zijn erop gericht om landelijk en regionaal overbelasting van de zorg te voorkomen, kwetsbaren te beschermen en het virus weer maximaal te controleren.

Landelijke informatie op 26 januari

Totaal aantal toegediende vaccins 173.638  

Positief getest  = 3.997

Opgenomen in het ziekenhuis = 205 (waarde 25 januari). In totaal liggen 1.705 mensen in het ziekenhuis.

Opgenomen op de IC-afdeling = 36 (gemiddeld over de afgelopen 3 dagen). In totaal liggen 674 mensen op de Intensive Care.

Reproductiegetal = 0,93 (aantal mensen dat besmet wordt door één besmettelijke persoon, verkregen op 26 januari. Wordt wekelijks bijgewerkt)

Geschat aantal besmettelijke mensen = 123.890 (verkregen op 26 januari, wordt wekelijks bijgewerkt) 

Britse variant wint terrein in Nederland

Het aantal meldingen van mensen met een positieve coronatestuitslag is in de week van 20 tot en met 26 januari, in vergelijking met de week ervoor, licht gedaald naar 35.635 meldingen. Dit actuele beeld wordt overschaduwd door de snelle opmars van de coronavariant die in het Verenigd Koninkrijk en Ierland tot een zeer hoge toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen heeft geleid. Geschat wordt dat van de mensen die afgelopen week (20 tot en met 26 januari) besmet werden, ruim een derde de Britse variant heeft. Met de opmars van de Britse variant hebben we te maken met twee virusvarianten die zich met verschillende snelheden verspreiden in Nederland. Daardoor zijn er eigenlijk twee aparte corona-epidemieën. Een epidemie met de ‘oude’ variant, waarin het aantal infecties daalt, en een epidemie met de Britse variant waarin het aantal infecties juist toeneemt.

Alle 25 regio's zijn op dit moment ingeschaald als ‘zeer ernstig’. 

Tags
Wellicht interessant