img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-2-2021 09:54

Cursiefje deken Miltenburg - Gods wil in coronatijd

Thorn - 10 februari 2021 - Pastoor-deken Wim Miltenburg van het dekenaat Thorn deelt regelmatig zijn persoonlijke kijk op het leven in zijn 'Cursiefjes'. Soms zomaar tot vermaak. Een andere keer serieus van toon, zodat het tot nadenken stemt. Dit is zijn nieuwe column, die we met zijn toestemming hier natuurlijk weer graag met jullie delen: 

img

"Gods wil in coronatijd

Kunnen we corona Gods wil noemen? Of is het vaccin tegen covid-19 meer Gods wil? Niet van alles wat er in onze wereld gebeurt, kunnen we zeggen dat het de wil van God is. We lezen aan het begin van de H. Schrift in het scheppingsverhaal telkens: ”En God zag dat het goed was”. De wereld is goed geschapen. Maar een hoofdstuk verder lezen we over de verkeerde keuze, die de mens maakte: hij wilde zichzelf gelijk aan God maken – de zondeval. Dat was zeker niet Gods bedoeling. En sindsdien is er kwaad in de wereld; moreel kwaad en ook natuurrampen. We zien beiden om ons heen en maken er zelf deel vanuit.

Het hoort bij ons geloof om de werkelijkheid aan te nemen zoals die is. We zien dat bij St.-Jozef, die met heel onverwachte gebeurtenissen om moest gaan. Maria was in verwachting, zonder dat hij het wist; de reis naar Bethlehem op een ongelukkig moment vanwege een politieke beslissing van de keizer en daarna vanwege een besluit van koning Herodes de vlucht naar en het verblijf in Egypte. St.-Jozef laat ons zien hoe we met ongewenste omstandigheden kunnen omgaan. Ze aannemen, én er wel met alle creativiteit een antwoord op geven. Zo zal Jozef ook als vluchtelingsgezin in Egypte een woning en werk gezocht hebben. De coronapandemie was voor paus Franciscus de aanleiding om dit jaar aan St.-Jozef toe te wijden.

God doet het niet zonder ons, maar met ons. Hij stelt ons telkens voor keuzes en verwacht onze inzet. In de naderende veertigdagentijd wordt dat geaccentueerd: om ook persoonlijk te kiezen voor een wereld waarin Gods zegen mag doorwerken. Niet zonder ons, maar met ons. Persoonlijk doen gebeurtenissen in de wereld mijn geloof daarbij niet wankelen. Ook al hebben we zelf veel niet in de hand, we zijn wel in Gods hand. En dat geeft mij vertrouwen.

Het ontvangen van het askruisje op Aswoensdag is daarbij een uitdrukking mee te willen werken aan het herstel, dat Jezus bewerkt heeft. Ons geloof en onze medewerking lijken iets kleins. Maar ook wat Jozef deed, leek voor de toenmalig wereld niet van belang. Toch deed hij wat van hem verwacht werd en werkte hij zo mee met het grote heilsplan van God. Waar wij gelovig meewerken, kan God ook nu grote dingen doen. En die beginnen altijd klein.

Pastoor-deken Wim Miltenburg fso"
 

Tags
Wellicht interessant