img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

10-5-2021 11:43

Horeca in Leudal - Tijdelijke tenten en overkappingen

Leudal - 10 mei 2021 - Horecaondernemers in de gemeente Leudal mogen tot 1 november 2021 tijdelijk bouwwerken, zoals overkappingen, tenten en windschermen, plaatsen op het reguliere vergunde terras. Als hiervoor extra gemeentegrond nodig is, worden hiervoor geen extra huurkosten in rekening gebracht.  Hiervoor moet een gedoogbeschikking worden aangevraagd. Om overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen zijn richtlijnen opgesteld, waaraan alle verzoeken moeten voldoen. 

img

Gedoogbeschikking

Het is mogelijk om het reguliere, vergunde terras bij een horeca-inrichting tijdelijk uit te breiden - net zoals in 2020 - door middel van een gedoogbeschikking. Dit kan tot en met 31 oktober 2021. Als hiervoor extra gemeentegrond nodig is, worden hiervoor geen extra huurkosten in rekening gebracht voor de extra oppervlakte gemeentegrond.

Om een gedoogbeschikking voor een tijdelijke uitbreiding van het terras te kunnen krijgen, heeft de gemeente naast de informatiegegevens van de aanvrager en het horecabedrijf de volgende informatie nodig (gelijktijdig aanleveren):
 
- Locatie, situatietekening van de uitbreiding van het terras
- Indeling van het terras met meubilair enz
- Toestemming van grondeigenaar als degene die aanvraagt niet de eigenaar is van de grond of aangeven dat er sprake is van gemeentegrond
- Schriftelijke toestemming van de naastgelegen bedrijven en omwonenden dat zij instemmen met de uitbreiding van het terras
- Mobiel telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is voor eventuele vragen.

Wanneer een verzoek voor een terrasoverkapping of tent wordt ingediend en het voldoet aan de opgestelde richtlijnen, wordt een gedoogbeschikking verleend.

Versnelde afhandeling aanvraag

Als een horecaondernemer het terras op dezelfde wijze wil uitbreiden als vorig jaar, kan de aanvraag sneller afgehandeld worden. Aanvragen kunnen worden gemaild naar info@leudal.nl

Vragen?

Met vragen kan contact opgenomen worden met de medewerkers van de afdeling Ruimte (overkappingen), Marga Silkens en Chantalle Janssen (uitbreiding van terrassen en overige zaken). Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0475 – 85 90 00.

Stockfoto

Wellicht interessant