img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

25-8-2021 02:29

Meer groen voor bedrijventerrein Ittervoort

Ittervoort - 25 augustus 2021 - Nederland telt ruim 3.000 bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Helaas zijn het veelal grijze, versteende gebieden met weinig groen en water. Dit geldt ook voor het bedrijventerrein in Ittervoort. De gemeente Leudal en BIZ Ittervoort hebben samen bij het Nationaal Groeifonds een aanvraag ingediend om dit bedrijventerrein te vergroenen. Half september wordt duidelijk of het terrein bij de pilot van 10 bedrijventerreinen zal behoren. 

img

Pilot Nationaal Groeifonds

Bedrijventerreinen, waaronder het terrein in Ittervoort kunnen een stuk duurzamer, gezonder en aantrekkelijker. Naar aanleiding van het Nationaal Groeifonds; een programma om bedrijventerreinen te vergroenen heeft Leudal via initiatiefnemer IVN een aanvraag gedaan voor het bedrijventerrein in Ittervoort om te gaan vergroenen. OML heeft deze aanvraag ook gedaan voor Zevenellen. Medio september wordt duidelijk of het bedrijventerrein in Ittervoort in aanmerking komt voor het programma. Er wordt gestart met een pilot van 10 bedrijventerreinen, waarbij gekeken wordt naar de wegingsfactoren geografische spreiding en diversiteit van typen bedrijventerreinen.

Belang vergroening bedrijventerreinen

Door de bedrijventerreinen te vergroenen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan:
•    een klimaatbestendiger Nederland.
•    werkplezier, gezondheid en productiviteit.
•    de verbinding tussen stad en buitengebied, voor mens, plant en dier.

De gemeente Leudal dient de aanvraag voor bedrijventerrein Ittervoort in samen met BIZ Ittervoort. Wethouder Piet Verlinden: “Door deel te nemen kunnen we als gemeente gebruikmaken van de kennis, het netwerk en komen we in aanmerking voor een financiële bijdrage van een nationaal programma, waarmee met een innovatieve en integrale vergroeningsaanpak het bedrijventerrein wordt omgevormd tot werklandschap van de toekomst. We vinden het belangrijk dat we waar mogelijk is blijven vergroenen en inzetten op duurzaam Leudal. Daarnaast sluit de vergroening goed aan bij onder meer onze omgevingsvisie en de regionale aanpak bedrijventerreinen vanuit SML.”

Voorzitter Jan Adams van Stichting BIZ Bedrijventerrein Ittervoort: "Deze subsidieaanvraag past bij de hoge ambities die we als BIZ Ittervoort hebben. Samen met de gemeente zorgen voor een gezonde werkplek, een gezond ondernemersklimaat en een groener bedrijventerrein heeft in onze plannen grote aandacht. Deze hele ambitie kan versneld gerealiseerd worden als deze subsidie toegekend zal worden."

Wethouder Robert Martens: “Natuurlijk hopen we dat we meegenomen worden in de pilot! Niet alleen om zo een van de eerste te kunnen zijn in Nederland die hier extra aandacht aan gaat geven, maar vooral ook om te bijdrage te kunnen leveren aan de biodiversiteit. Ook op bedrijventerreinen moet er aandacht komen voor ons ecosysteem.”

Het programma

Het programma zal bijdragen aan biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezonde leefomgeving en vestigingsklimaat en er wordt een boost gegeven aan innovatie van de groene sector.

Stockfoto
250821/HvL

Tags
Wellicht interessant