img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

22-12-2018 02:10

Industrieel geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen

Leudal - Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal besloten om een industrieel geurbeleid voor het bedrijventerrein Zevenellen vast te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat geur een grote impact kan hebben op de omgeving als het bestemmingsplan maximaal wordt ingevuld. Om dit te voorkomen wordt een industrieel geurbeleid vastgesteld, zodat het lokale woon- en leefklimaat rondom het bedrijventerrein in de toekomst wordt gewaarborgd. Het besluit treedt op 27 december 2018 in werking. Dit beleid is voortaan het toetsingskader voor verzoeken op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening. 

 
img

foto: www.OML.nl
 
 

Tags
Wellicht interessant