img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

14-1-2019 03:00

Sikes Champignons wil zich vestigen op Zevenellen

Leudal - Sikes Champignons B.V., één van de grootste en meest vooruitstrevende champignonkwekerijen ter wereld en op dit moment gevestigd in Ysselteyn, wil graag in gesprek met de gemeente Leudal over de mogelijkheid zich te vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen met een compostdrogerij en energiecentrale op basis van biobased ondernemen. Zevenellen is voor ondernemers dé plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het College van B&W heeft het voornemen om principemedewerking te verlenen, maar legt het verzoek eerst nog aan de gemeenteraad voor. De reactie van de raad kan worden meegenomen bij de besluitvorming om de vergunning te verlenen, indien Sikes besluit een formele aanvraag in te dienen.

Landschapsfoto: www.OML.nl

Volgens Sikes zit de kracht van de organisatie erin dat ze naast de expertise en de liefde voor het vak in combinatie met de teelt, ook de verwerking, transport en het hergebruik van de compost combineren. In de compostdrogerij wordt gestookt met snoeihout om de installatie te verwarmen. De energie en restwarmte, die tijdens dit verwerkingsproces vrijkomt, kan weer voor andere doeleinden gebruikt worden.

Zevenellen is aangewezen als hét industriepark in Midden-Limburg waar op een verantwoorde en veilige manier duurzame grondstoffen en energie worden geproduceerd en waar een proces plaatsvindt van kennis en innovaties op het gebied van biobased agriculture. Sikes past deze vorm van ondernemen toe. 

Sikes is het eerste bedrijf met deze manier van biobased ondernemen, dat bij goedkeuring, zich vestigt op Zevenellen in Leudal. Er speelt nog een soortgelijk initiatief, de vergunningprocedure hiervan loopt, dat zich wil vestigen op Zevenellen: de Coöperatie 7-LLwil.  

De aanvraag omgevingsvergunning wordt ook getoetst aan het geurbeleid dat vastgesteld is voor bedrijventerrein Zevenellen.

Voor wat betreft een uiteindelijke aanvraag voor de compostdrogerij en energiecentrale wordt bekeken wat binnen de gestelde kaders, bestemmingsplan en geurbeleid van Zevenellen toegestaan is.  
 

Tags
Wellicht interessant