img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

Nieuws
Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein Zevenellen
17-4-2019 13:00

Buggenum - Het verbeteren van de ontsluiting van Zevenellen is in de gemeentelijke meerjarenbegroting van de gemeente Leudal opgenomen als een majeur project. Een uitgevoerd verkeersonderzoek beveelt aan om de wegen op het bedrijventerrein met rotondes aan te sluiten op de Roermondseweg. Het college van burgemeester en wethouders van Leudal wil die aanbeveling volgen. 

Leudal verleent principemedewerking aan Sikes Champignons
27-2-2019 15:10

Heythuysen - Het College van B&W verleent principemedewerking aan het verzoek van Sikes Champignons B.V. om zich te vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen, op grond die in eigendom is van World Biobased Centre Zevenellen B.V. (WBCZ). Sikes is één van de grootste en meest vooruitstrevende champignonkwekerijen ter wereld. Het College heeft voorafgaand aan de besluitvorming het verzoek aan de gemeenteraad voorgelegd. Door individuele raadsleden en Progressief Akkoord Leudal zijn vragen gesteld, die zijn meegenomen in de afweging tot het definitief verlenen van principemedewerking.

Inloopavond toekomstplannen bedrijventerrein Zevenellen goed bezocht
4-2-2019 12:00

Buggenum - Op 10 januari 2019 vond in het gemeenschapshuis De Roffert in Buggenum een inloopavond plaats met als doel omwonenden en andere geïnteresseerden te informeren over de herontwikkeling van bedrijventerrein Zevenellen. Circa 55 geïnteresseerden maakten van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de voortgang en de ontwikkelingen op Zevenellen. Zij konden in gesprek met de aanwezige grondeigenaren OML, WBCZ, met de gemeente Leudal en de Regionale Uitvoeringsdienst Z-Limburg (RUDZL). Klik hier voor de meest gestelde vragen én de antwoorden.  

Sikes Champignons wil zich vestigen op Zevenellen
14-1-2019 15:00

Leudal - Sikes Champignons B.V., één van de grootste en meest vooruitstrevende champignonkwekerijen ter wereld en op dit moment gevestigd in Ysselteyn, wil graag in gesprek met de gemeente Leudal over de mogelijkheid zich te vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen met een compostdrogerij en energiecentrale op basis van biobased ondernemen. Zevenellen is voor ondernemers dé plek om duurzame ambities te verwezenlijken. Het College van B&W heeft het voornemen om principemedewerking te verlenen, maar legt het verzoek eerst nog aan de gemeenteraad voor. De reactie van de raad kan worden meegenomen bij de besluitvorming om de vergunning te verlenen, indien Sikes besluit een formele aanvraag in te dienen.

Industrieel geurbeleid voor bedrijventerrein Zevenellen
22-12-2018 14:10
Leudal - Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad van Leudal besloten om een industrieel geurbeleid voor het bedrijventerrein Zevenellen vast te stellen. Uit onderzoek is gebleken dat geur een grote impact kan hebben op de omgeving als het bestemmingsplan maximaal wordt ingevuld. Om dit te voorkomen wordt een industrieel geurbeleid vastgesteld, zodat het lokale woon- en leefklimaat rondom het bedrijventerrein in de toekomst wordt gewaarborgd. Het besluit treedt op 27 december 2018 in werking. Dit beleid is voortaan het toetsingskader voor verzoeken op het gebied van Milieu en Ruimtelijke Ordening.