img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-6-2021 19:25

Laatste fase bouwrijp maken Bedrijvenpark Zevenellen van start

Haelen - 9 juni 2021 - Op donderdag 10 juni wordt gestart met asfalteerwerkzaamheden op het Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal. Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld. Deze brief is bij ruim 100 (woon-)adressen rondom Zevenellen persoonlijk in de brievenbus afgeleverd.

img

De brief luidt:

"Geachte omwonende en betrokkenen van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen,

Zoals u wellicht weet, is Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML BV) aan het werk om Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in Haelen te ontwikkelen. Graag informeren wij u over de aanstaande werkzaamheden op het bedrijvenpark.

Laatste fase bouwrijp maken Bedrijvenpark Zevenellen: asfalteren

De laatste fase van het bouwrijp maken gaat beginnen. Dit betekent dat we de wegenstructuur, waarvan de ondergrond inmiddels is aangelegd, gaan asfalteren.

Het aanbrengen van het asfalt vindt plaats vanaf donderdag 10 juni 2021 (week 23) tot en met begin volgende week (week 24) en vanaf dinsdag 6 juli 2021 gedurende enkele dagen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 uur 's ochtends en-17.00 uur 's middags.

Materiaal

De ondergrond van de nieuwe wegenstructuur op Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen is gemaakt van teervrij freesasfalt. Dit freesasfalt is een restproduct: afkomstig uit het opbreken van wegen elders. Dit freesasfalt hergebruiken we op Bedrijvenpark Zevenellen. Voor ons een belangrijk milieu-aspect. Daarmee en op andere manieren, willen we als OML onze verantwoordelijkheid op het gebied van  duurzaamheid en circulariteit nemen: voor onszelf, voor de toekomstige vestigers en voor de omgeving. 

Het aanbrengen van het asfalt op de teervrije ondergrond gebeurt in drie lagen: de onderlaag; de middenlaag en als laatste de afwerklaag.

Werkwijze en mogelijke hinder

Asfalt wordt bij hoge temperaturen, boven de honderd graden, op het bedrijvenpark aangevoerd om het goed te verwerken. Zolang het asfalt nog warm is kan het vervormen maar plakt het ook nog. Loop, fiets of rijd er dan nog niet over. Dat voorkomt een hoop ergernis bij de wegenbouwers, maar ook bij u zelf! De walsen die het asfalt dicht en vlak maken worden met water natgehouden. Daardoor ontstaat er stoom bij het verdampen op het hete asfalt. Op uw gezondheid heeft het echter geen invloed. Evenmin als de geur van het hete asfalt. Als u de geur niet prettig vindt, adviseren wij u de ramen en deuren te sluiten in de genoemde periodes. Zodra het asfalt is afgekoeld ruikt u niets meer en kunt u de ramen weer openzetten. Wij verwachten geen geluidsoverlast van de machines.

Huidige en toekomstige werkzaamheden voormalig Attero-terrein:

Het voormalig Attero- terrein is later dit jaar aan de beurt voor het verder bouwrijp maken. Momenteel ontmantelt Bloem Group het voormalige kantoorpand van Attero (vroeger de PLEM) circulair. Direct na de zomer staat het slopen van het pand op de agenda. Evenals het slopen van het ondergrondse  koelwaterkanaal, de voormalige bunker en de brandweerkazerne. Uiteraard houden wij u van deze  werkzaamheden op de hoogte. Hier kunt u er alles over lezen

Heeft u vragen? Strukton en OML zijn voor u bereikbaar:

Strukton BV voert de asfalteerwerkzaamheden. Voor noodsituaties tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de Pascal Ridderbeks via telefoonnummer 06 - 30 60 37 47.

Mocht u vragen hebben, of anderszins in contact willen treden met OML kunt u bellen met 0475 -426242 of een mail sturen naar info@oml.nl.

Bouwwerkzaamheden volgen via BouwApp

Wilt u de bouwwerkzaamheden volgen? Dat kan via de Bouwapp. Deze is te downloaden via uw telefoon of tablet óf te raadplegen via deze website.  

Mocht u interesse hebben in de digitale nieuwsbrief van OML/ Zevenellen: meld u dan aan via info@oml.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd."

Foto OML

090621/HvL

Wellicht interessant