img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

4-1-2021 04:35

Oproep Dorpsraad Buggenum in verband met ontwikkelingen Zevenellen

Buggenum - 4 januari 2021 - Dorpsraad Buggenum heeft onder andere aan Dorpsraad Nunhem een brief gestuurd, waarin ze haar zorgen uit over de ontwikkelingen op Bedrijventerrein Zevenellen en een oproep doet voor ondersteuning. De volledige tekst luidt:

img

" 'Zware kost' voor u op de eerste werkdag van het nieuwe jaar. Namelijk de recente ontwikkelingen rondom industrieterrein de Zevenellen in Haelen. 

De ontwikkelingen op de Zevenellen beginnen nu vastere vormen aan te nemen. Daar kunnen positieve kanten aan zitten (bijv. extra werkgelegenheid), maar gezien de bedrijven die zich nu melden zijn negatieve effecten waarschijnlijker. Denk aan stank/stof/herrie, kortom milieu en gezondheids-schade die zich niet alleen zal beperken tot de Zevenellen.

De Dorpsraad Buggenum is al van oudsher actief met het onderwerp Zevenellen bezig. Daar de ontwikkelingen op de Zevenellen steeds ingewikkelder worden én de Provincie Limburg/de gemeente Leudal zich laten ondersteunen door de Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg, zoekt ook Buggenum ondersteuning.

Hiertoe bestaan contacten met de omringende Dorpsraden (w.o. Nunhem), maar ook met milieuorganisaties in Nederland en Duitsland. Ook de hulp van individuele burgers wordt zeer op prijs gesteld.

Mocht u meer over de inhoud van bovengenoemde ontwikkelingen willen weten, dan verwijzen wij u naar deze brief en deze rapportage. Tevens naar de website van de Dorpsraad Buggenum.

Voor dit moment is het goed om te weten dat men in Buggenum graag in contact komt met mensen die kunnen helpen bij het bouwen van een website/Facebook/Twitter, mensen met verstand van communicatie/marketing en actievoerders. U kunt zich bij ons melden of rechtstreeks in Buggenum op werkgroepmilieu@ziggo.nl." 

Tags
Wellicht interessant