img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

17-4-2019 01:00

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein Zevenellen

Buggenum - Het verbeteren van de ontsluiting van Zevenellen is in de gemeentelijke meerjarenbegroting van de gemeente Leudal opgenomen als een majeur project. Een uitgevoerd verkeersonderzoek beveelt aan om de wegen op het bedrijventerrein met rotondes aan te sluiten op de Roermondseweg. Het college van burgemeester en wethouders van Leudal wil die aanbeveling volgen. 

img

De gemeente Leudal hecht aan een adequate bereikbaarheid voor de bedrijven die zich op termijn vestigen op dit in ontwikkeling zijnde nieuwe multifunctionele duurzame bedrijventerrein. Er wordt gekozen voor een gefaseerde uitvoering van de infrastructuur op het bedrijventerrein.

De verwachte kosten worden verdeeld: de gemeente Leudal neemt 2/3 van de kosten voor haar rekening en het overige deel is voor de grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Centre Zevenellen. Ook bij de Provincie wordt een subsidie gevraagd om te labellen voor deze nieuwe situatie.

Voor de definitieve infrastructuur met betrekking tot de bereikbaarheid en veiligheid rondom Zevenellen wordt nog een bewonersbijeenkomst georganiseerd. Een datum is op dit moment nog niet bekend.

Het bedrijventerrein Zevenellen wordt herontwikkeld tot een duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark om zo een bijdrage te leveren aan de economie (en werkgelegenheid) van Midden-Limburg. Naast biobased en circulaire ondernemingen zijn ook logistieke en andere bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Foto: www.OML.nl

Tags
Wellicht interessant