img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-10-2021 16:44

Emile Roemer voorgedragen als gouverneur van Limburg

Maastricht - 1 oktober 2021 - Provinciale Staten hebben heden besloten de heer Emile Roemer (1962) bij de minister aan te bevelen voor benoeming tot commissaris van de Koning (gouverneur) in Limburg. Emile Roemer was eerder waarnemend burgemeester in Alkmaar en Heerlen en fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer (2010-2018). Emile Roemer is blij met de voordracht en het vertrouwen van Provinciale Staten": “Ik kijk er naar uit om in deze prachtige Provincie aan de slag te gaan".

img

"Als waarnemend burgemeester in Heerlen heb ik een mooie tijd in Limburg achter de rug. Natuurlijk weet ik ook dat er in de Provincie het nodige is gebeurd. Er ligt een behoorlijke klus. Ik heb er ontzettend veel zin in om met de mensen in Limburg samen aan de slag te gaan.”

Provinciale Staten sturen de aanbeveling van Provinciale Staten naar de minister van BZK. Deze volgt de aanbeveling meestal op. Dan draagt zij de kandidaat voor benoeming bij de Koning voor. De Koning tekent dan het benoemingsbesluit en vervolgens tekent de minister.

Toelichting Thea Jetten, voorzitter van de vertrouwenscommissie: 

 
Bron provincie Limburg/foto Leon van Lier/inzetfoto provincie Limburg
011021/HvL

Wellicht interessant