img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

1-10-2021 05:40

Reactie Roermondse wethouders op openbare brief burgemeester Donders

Roermond - 1 oktober 2021 - Op 21 september jl. stuurde burgemeester Rianne Donders van de gemeente Roermond een openbare brief aan de leden van het college, gemeenteraad en medewerkers van de gemeente Roermond. Vandaag reageren de wethouders van de gemeente Roermond, ook per brief. De tekst daarvan kunt u hieronder lezen.

img

Toelichting burgemeester Donders op haar brief

"De aanleiding voor deze brief heeft zich opgebouwd gedurende een langere periode. En heeft alles te maken met het besturen van onze stad. En wat een stad hebben wij? Mooi, levendig, aan het water, Bourgondisch, internationaal gelegen, prachtige natuur en een schitterend historisch centrum. Een stad om van te houden. In ons bestuur en organisatie komt de liefde voor de stad ook steevast terug. Maar tegelijk niet altijd op de manier die het beste in besluiten en mensen naar boven haalt. En dat ondanks alle goede bedoelingen en harde werken dat ik zoveel mensen zie doen. Als uw en jullie burgemeester vind ik het mijn verantwoordelijkheid te benoemen wat niet makkelijk bespreekbaar is en anders zou moeten: onze bestuurscultuur.

Mijn brief doet een oproep aan iedereen, inclusief mijzelf, om aan die verandering actief en energiek te gaan werken. Omdat onze inwoners van de stad op een krachtig en verbindend bestuur moeten kunnen rekenen, ondanks de politieke verhoudingen en verschillen die in de politiek ook mogen bestaan."

Schriftelijke verklaring wethouders gemeente Roermond d.d. 1 oktober 2021 

"De brief van 21 september 2021 van Rianne Donders, burgemeester van Roermond, heeft bij de wethouders van de stad tot verrassing, verbazing en verwarring geleid. Dit betrof niet zozeer de beoogde hoofdlijn van de brief. Dat het streven naar verbetering van een bestuurscultuur altijd mogelijk is, is in zijn algemeenheid altijd waar.

De vraag die de wethouders op de collegetafel hebben gelegd is of de brief van een enkel lid van het college niet minstens de schijn wekt dat het college in meerderheid een andere inzet of kijk heeft op dan wel een andere prioriteit geeft aan de mogelijkheden tot verbetering van de bestuurscultuur in Roermond.

Op vrijdag 25 september 2021 heeft het voltallig college zich over deze en andere vragen gebogen.

Ten aanzien van de analyse is vastgesteld dat deze niet volledig is en aanvulling en nuancering behoeft. De enorme inzet van de medewerkers in de ambtelijke organisatie om de basis op orde te brengen en alle inspanningen die door afzonderlijke raadsleden en fracties worden gedaan om het broze vertrouwen in elkaar te herstellen, worden hierdoor tekort gedaan.

De stelling dat verbetering van de bestuurscultuur in Roermond mogelijk is, kan – zoals hiervoor al aangegeven – door alle collegeleden worden onderschreven.

Tevens is vastgesteld dat de manier waarop aandacht is gevraagd voor het onderwerp (‘de brief’ en het acteren van de steller buiten collegeverband) door de wethouders wordt betreurd. Te veel aandacht, tijd en energie gaat hierdoor naar de ‘vorm’, hetgeen niet bijdraagt aan een versnelling van de realisatie van de doelstelling.

De burgemeester heeft uitgesproken dat het schrijven van een dergelijke brief éénmalig was en ook geen tweede keer zal gebeuren.

Dat vastgesteld hebbende, zijn de wethouders van mening dat het niet in het belang is van onze stad en haar inwoners om zich te laten afleiden van de opdracht om zich zo goed mogelijk te blijven inzetten voor verbetering van het welzijn van de inwoners van Roermond en de daarvoor gewenste verbetering – in de volle breedte – van de bestuurscultuur.

Marianne Smitsmans

Angely Waajen

Frans Schreurs

Ferdinand Pleyte

Rens Evers"

Foto DeltaLimburg.nl
011021/HvL 

Tags
Wellicht interessant