img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

9-11-2021 03:00

De vijf Limburgse ziekenhuizen sturen noodkreet aan minister De Jonge

Limburg - 9 november 2021 - De vijf Limburgse ziekenhuizen hebben vandaag gezamenlijk een brief gericht aan minister Hugo de Jonge over de corona situatie in Limburg. Het betreft het Laurentius Ziekenhuis, SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland en Maastricht UMC+. De volledige tekst in de brief is hieronder te lezen, evenals als de reactie van minister De Jonge: 

img

"‘De zorgcapaciteit in Limburg heeft een maximum bereikt. De vijf Limburgse ziekenhuizen kunnen op dit moment geen verdere toestroom van coronapatiënten meer aan. Door de stijgende aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames is Limburg de eerste regio die tegen de grenzen aan zit: we stevenen rechtstreeks af op een zorginfarct en het hele systeem loopt vast. Dat betekent feitelijk een code zwart op lokaal niveau. We zijn ervan overtuigd dat andere delen van Nederland binnenkort zullen volgen.

Hoewel we als zorg waren voorbereid op de stijging van de afgelopen dagen is het duidelijk dat de toename veel sneller gaat dan verwacht. Bovendien is het ziekteverzuim onder ons verpleegkundig- en medisch personeel groter dan in de eerdere golven. Om de toestroom van coronapatiënten aan te kunnen zijn we genoodzaakt de COVID-zorg verder op te schalen en reguliere zorg af te schalen. En juist hier zit de grens. Als we nog meer reguliere zorg afbouwen om coronapatiënten op te vangen moeten we gaan snijden in oncologische zorg. Dat is onverantwoord. Bovendien zijn er vele duizenden andere patiënten die al maandenlang wachten op een behandeling. De noodzaak om deze mensen te helpen neemt elke dag toe. Als bestuurders van de vijf Limburgse ziekenhuizen vinden we dan ook dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om niet in een onhoudbare situatie terecht te komen: de besmettingen moeten omlaag.

De afgelopen dagen is het slechts zeer sporadisch gelukt om patiënten uit de regio Limburg over te plaatsen naar andere delen van Nederland. Alle Limburgse ziekenhuizen zitten momenteel ruim boven de ‘fair share’ aan klinische- en IC-patiënten. We leveren in Limburg momenteel 144% van de afgesproken fair share in de kliniek en 136% van de fair share op de Intensive Care. SJG Weert, VieCuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum hebben deze week al presentatie- en opnamestops moeten afkondigen. Dit kan zo niet langer doorgaan: we hebben hiervoor écht uw hulp nodig en hopen dat de regionale spreiding van coronapatiënten beter op gang komt.

Ook willen we u vragen per direct te beginnen met de zogenaamde ‘boosterprik’ voor de meest kwetsbare patiënten en alle zorgverleners in Nederland om de druk op de zorg te verminderen. Alle omringende landen zijn hier inmiddels mee begonnen. Er is geen dag te verliezen! Uiteraard blijft het voor ons van enorm groot belang dat ook de vaccinatiegraad in sommige gebieden flink wordt verhoogd.

Crisis De Limburgse ziekenhuizen zitten nu qua bezetting op het niveau van Kerstmis 2020: een situatie van Nederland in lockdown. Dit keer is er evenwel nog geen oplossingsperspectief – de maatschappij is immers open – maar het lijkt alsof de zorgorganisaties en medewerkers de enige zijn die dit gevoel van crisis en urgentie nog hebben. We voelen ons alleen staan in deze strijd. Kortom: deze situatie is niet meer vol te houden. We hebben allemaal een verantwoordelijkheid naar andere patiënten in Limburg en deze komt zeer ernstig in het geding.

Bovenstaande in ogenschouw nemend, pleiten we voor aanvullende maatregelen en directe inzet van een boosterprik voor alle ouderen, kwetsbaren en zorgmedewerkers in Nederland.’

David Jongen – voorzitter Raad van Bestuur Zuyderland
Gertjan Kamps – Raad van Bestuur SJG Weert
Helen Mertens – voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC+
Luc van den Akker – voorzitter Raad van Bestuur Laurentius Ziekenhuis Roermond
IJsbrand Schouten – voorzitter Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum"

Reactie minister De Jonge (bron: NOS) 

Ziekenhuizen moeten gezamenlijk zorgen dat er genoeg plek is om coronapatiënten op te kunnen vangen, laat demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) weten in reactie op de situatie in Limburg.

De Jonge wijst erop dat in het opschalingsplan staat dat alle ziekenhuizen "hun deel moeten nemen van het aantal patiënten dat er is." Dat betekent dat mensen naar ziekenhuizen worden gebracht in regio's waar het minder druk is. "Als de ziekenhuizen beter zouden spreiden, dan zou er meer ruimte moeten komen voor coronapatiënten."

Ook moet op- en afschalen beter worden gecoördineerd, zegt De Jonge. Dat betekent dat ziekenhuizen in het land reguliere zorg moeten uitstellen om coronapatiënten uit drukke regio's over te nemen. "Je moet het opschalen en afschalen tegelijk doen, in gezamenlijkheid." De demissionair minister benadrukt dat de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit hierop moet toezien.

Foto Laurentius Ziekenhuis Roermond
091121/HvL

Wellicht interessant