img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

24-12-2021 17:00

Dorpscontactpersonen Maasgouw hebben decemberwensen vervuld

Maasgouw - 24 december 2021 -  Dorpscontactpersonen Carlien Schouten en Wendy Rietra van de gemeente Maasgouw wilden samen met inwoners toch blijven bijdragen aan de leefbaarheid in de mooie kernen. Tot 15 december konden inwoners van Maasgouw een wens inleveren. Uit alle kernen zijn wensen binnengekomen. Enkele wensen zijn afgewezen omwille van niet voldoen aan de voorwaarden of onuitvoerbaarheid. Andere wensen zijn de afgelopen week uitgevoerd.

img

Wendy en Carlien: "Graag hadden we de wensen van bewoners met henzelf en met aansluiten van collega’s en bestuurders tot uitvoering gebracht. Door de verscherpte maatregelen van dit weekend is het ons inziens beter om dat anders vorm te geven."

Selectie van binnengekomen wensen

Per kern is een maximum bedrag van € 500 te besteden.

Op de FB-pagina van de Dorpscontactpersonen zijn foto's en filmpjes gedeeld van vervulde wensen.

Stevensweert - kerstkaarten voor alle inwoners 

Ohé en Laak - hart onder de riem voor ouderen uit Ohe en Laak die daar nog wonen of verbonden zijn in de vorm van een klein streekpakket van Ohe en Laak en omstreken

Maasbracht Beek - geen wensen (zijn meegenomen in de wens van Maasbracht)

Maasbracht
- belminuten voor contact met familie voor pas ingeburgerde familie uit Eritrea 
- Maasbracht markant uitlichten voor de kerstvakantie

Linne
- Ondersteuning van Smikkellin voor de extra kerstactiviteit
- Verschillende kleine wensen vanuit Maartenshof (€ 250) 

Thorn - Nieuwe bomen in het dorp

Wessem - de dorpscontactpersonen sluiten aan bij de reeds bestaande Wessemse traditie met lokale wensen via de wensboom.  

Beegden
- Muziek bij t Leuke tegelijk met de inloopactiviteiten tijdens de kersttijd
- Extra spel- en gebruiksmateriaal voor de Huiskamer in Beegden

Heel - vrijwilligers in het Zonnetje: speciaal de Zonnebloem en de Bieb

Foto DeltaLimburg.nl
241221/HvL
 

Wellicht interessant