img

DeltaLimburg.nl

Hèt informatieve (nieuws)platform voor Midden-Limburg.

28-12-2021 14:10

Maasgouw en RivierPark Maasvallei zetten samenwerking voort

Maasgouw - 28 december 2021 - Gemeente Maasgouw zet zich, samen met nog 8 andere Nederlandse partners, de komende 5 jaar opnieuw in voor de verdere ontwikkeling van het RivierPark Maasvallei. Daarvoor worden gezamenlijk project- en werkingsmiddelen vrijgemaakt en wordt er samengewerkt met Vlaamse partners.

img

Partners

De gezamenlijk partners zijn gemeentes Maastricht, Meerssen, Stein, Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Maasgouw, samen met Provincie Nederlands-Limburg en de beheerders Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.

Ontwikkeling op maat 

De komende vijf jaar wordt de duurzame toeristische ontwikkeling 'op maat van het gebied' cruciaal. De partners zetten zich daarom samen in op natuur- en landschapsbeleving, op oost-west verbindingen tussen de Maasvallei en de omliggende gebieden en op sensibilisering over de unieke riviernatuur via de gebiedspromotie. De samenwerkende partners gaan bovendien onderzoeken waar er voorzieningen nodig zijn, zoals parkeerplaatsen of rustplekken.

Op de website Rivierparkmaasvallei.eu worden zowel bewoners als bezoekers op de hoogte gehouden van de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Foto Leon van Lier
281221/HvL

Wellicht interessant